انجام نمونه برداری از کانون های منشأ گرد و غبار با اعزام اکیپ های تخصصی

1398/05/14 تعداد بازدید: 764
print

در راستای شناسایی کانون های منشأ گرد و غبار در استان خراسان رضوی سه اکیپ تخصصی به طور همزمان به مناطق مختلف استان خراسان رضوی اعزام شدند.

به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق، دکتر طاهری، مدیرکل منطقه شمال شرق ضمن با اهمیت دانستن شناسایی کانون های منشأ گرد و غبار در استان، یاد آور شد تهیه نقشه های پراکنش کانون های منشأ گرد و غبار در استان خراسان رضوی در دستور کار دفتر مخاطرات زمین شناسی، زیست محیطی و مهندسی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور قرار گرفته و این اداره کل اکیپ های تخصصی را برای اولین بار در سال جاری به مناطق مختلف استان اعزام تا ضمن انجام نمونه برداری از نقاط هدف و در ادامه انجام آزمایشات لازم، زمینه را جهت تولید داده های کاربردی فراهم نمایند.

مهندس شریفی رئیس اداره مخاطرات زمین شناختی این اداره کل نیز عنوان داشت با نمونه برداری از محدوده های با پتانسیل تولید گرد و غبار و محدوده های خشک واقع در پلایاها و مناطق کویری استان و آنالیز نمونه های اخذ شده، داده های لازم جهت تهیه نقشه پهنه بندی کانون های گرد و غبار مهیا شده و نقشه مورد نظر آماده خواهد شد.
لازم به ذکر است پدیده گرد و غبار یکی از مخاطرات مهم طبیعی در بسیاری از کشورهای جهان به ویژه کشورهای واقع در مناطق خشک و نیمه خشک از جمله ایران است که همه ساله مشکلات زیادی را برای ساکنین و تأسیسات زیربنایی در این مناطق در پی دارد که سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در راستای وظایف حاکمیتی خود در مطالعه و پایش مخاطرات زمین فعالیت خود را در شناخت منشأ کانون های گرد و غبار بعنوان یک مخاطره زیست محیطی و زمین شناسی دنبال می کند. بطوریکه هم اکنون از تمام امکانات موجود در قالب 5 اکیپ اعزامی که بطور هم زمان به ماموریت های صحرایی در مناطق مختلف شمال شرق  اعزام شده اند 3 اکیپ در راستای پدیده گرد و غبار فعالیت می کنند.

 
 
 
 
پیام ها:

loader
آخرین اخبار
لینک های تصویری