برنامه زمانبندی دوازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران

1397/12/13 تعداد بازدید: 1302
print

برنامه زمانبندی دوازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران 16 اسفند ماه 1397 اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی شمال شرق کشور