جلسه هماهنگی مطالعات منابع آب کارستی در منطقه شمال شرق کشور برگزار شد

1397/09/19 تعداد بازدید: 1041
print

هفتمین جلسه کارگروه مطالعات آب کارستی در خراسان رضوی متشکل از کارشناسان شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، دفتر مطالعات پایه منابع آب ایران و سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در محل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی برگزار شد.

به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق در این جلسه کارشناسان سازمان زمین شناسی نتایج مطالعات خود را در دو بخش شناسایی و پهنه بندی مناطق با پتانسیل کارستی و بیلان را ارائه و بحث و بررسی کارشناسی پیرامون آنها انجام دادند.

لازم به ذکر است جلسات کارگروه یاد شده به طور منظم هر هفته در تهران برگزار می گردد. هفتمین جلسه کارگروه بنا بر پیشنهادات شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی به میزبانی این شرکت در محل آب منطقه ای خراسان رضوی برگزار گردید. 
مهندس شریفی رئیس اداره مخاطرات زمین شناسی این اداره کل و عضو کارگروه مذکور اظهار داشت به منظور کاربردی شدن نتایج گزارشات سازمان زمین شناسی همچنین طی دو روز در دو محور مشهد- سرخس و قوچان- درگز بازدید صحرایی مشترک انجام و به کمک کارشناسان اداره کل زمین شناسی منطقه شمال شرق وضعیت ساختاری و زمین شناسی منطقه برای اعضای کارگروه تشریح گردید. در دومین روز این بازدید صحرایی دکتر طاهری مدیرکل منطقه شمال شرق نیز کارشناسان را همراهی نمود.
لازم به ذکر است همچنین دکتر شهبازی مدیرکل دفتر مخاطرات زمین شناسی، زیست محیطی و مهندسی سازمان زمین شناسی و دکتر مرسلی مشاور محترم رئیس سازمان زمین شناسی در امور آب های کارستی در جلسه مشترکی در محل اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق نتایج بازدیدهای صحرایی و ادامه کار مطالعات آبهای کارستی را بررسی و سایر موارد در خصوص زمین شناسی مهندسی و مخاطرات منطقه شمال شرق را با معاونین و روسای ادارات این منطقه مورد بحث و بررسی قرار دادند.
دکتر شهبازی همچنین در حاشیه  سفر به مشهد از پروژه پارک موزه علوم زمین و آزمایشگاه راه اندازی شده زمین شناسی  مهندسی این اداره کل بازدید کرد و قول همکاری در خصوص تامین کمبود تجهیزات این ازمایشگاه تا پایان سال جاری  از منابع سازمان مرکزی و تجهیزات خریداری شده در آن سازمان داد.
 
 
 
 
 
 
پیام ها:

loader