فاز نخست اکتشافات در پهنه اکتشافی گناباد در یک برنامه سیستماتیک و منسجم انجام و به تایید رسید

1396/08/10 تعداد بازدید: 1667
print

به همت کارشناسان اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق و با همکاری شرکت تهیه و تولید مواد معدنی اکتشافات فاز اول پهنه اکتشافی گناباد به اتمام رسید.

به گزارش روابط عمومی اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه ی شمال شرق اکتشافات در مرحله شناسایی و پی جویی به درخواست شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران و با برنامه ریزی منسجم و سیستماتیک در مساحت 1000 کیلومتر مربعی پهنه اکتشافی  گناباد در جنوب غربی استان خراسان رضوی و در دو محدوده شمال غربی (زون هلالی) و جنوب شرقی (زون کلاته آهنی) این پهنه انجام شد. 

عزمی رئیس اداره اکتشافات فلزی اداره کل منطقه شمال شرق در جلسه ارائه نتایج این پهنه که در سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی و با حضور خانم مهندس علیرضایی رئیس این سازمان و دکتر طاهری مدیر کل منطقه شمال شرق برگزار شد با تشریح نتایج مثبت اکتشاف این پهنه  گفت: پس از پردازش داده های ماهواره ای و ژئوفیزیک هوایی و زمین شناسی طراحی اکتشاف سیستماتیک ژئوشیمیایی صورت پذیرفت و سپس برداشت و پردازش بیش از 1000 نمونه رسوب آبراهه ای و بیش از 200 نمونه کانی سنگین و 200 نمونه مینرالیزه در منطقه مورد نظر 43 آنومالی فلزی و نهایت 14 منطقه امید بخش جهت اکتشاف عناصر پایه و گران بها و استراتژیک معرفی گردید.
دکتر طاهری مدیر کل منطقه شمال شرق هم اظهار داشت تا کنون به  پتانسیل های فلزی منطقه گناباد و بجستان کمتر توجه شده بود و معرفی آنومالی های فلزی و مناطق امید بخش توسط کارشناسان سازمان زمین شناسی و با مساعدت و پشتیبانی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در این منطقه کم آب نوید بخش توسعه و سرمایه گذاری بیشتر می باشد. در جلسه مذکور مهندس امیدی از دفتر امور اکتشاف وزرات صنعت، معدن و تجارت، مهندس شجاعی معاون محترم معدنی سازمان و نمایندگانی از شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران حضور داشتند.
لازم بذکر است پس از تشریح کلیه عملیات اکتشافی این پهنه، کارشناسان و نمایندگان وزرات صنعت، معدن و تجارت که تا به حال در جلسات تشریح عملیات 17 پهنه اکتشافی کشور حضور داشته اند کارهای انجام شده در این پهنه را یکی از سیستماتیک ترین کارهایی دانستند که در پهنه های اکتشافی کشور انجام شده است.
 
 
 
 
پیام ها:

loader
آخرین اخبار
لینک های تصویری