مهندس نادری تهیه کننده و مجری فنی نقشه گسل های خراسان رضوی اعلام کرد: شهر مشهد از نظر لرزه‌خیزی در زمره مناطق فعال می‌باشد.

1396/01/17 تعداد بازدید: 4484
print
مهندس نادری تهیه کننده و مجری فنی نقشه گسل های خراسان رضوی اعلام کرد: شهر مشهد از نظر لرزه‌خیزی در زمره مناطق فعال می‌باشد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق، مهندس نادری تهیه کننده و مجری فنی نقشه گسل های فعال خراسان رضوی اظهار نمود: شهر مشهد در دشتی پوشیده از نهشته‌های آبرفتی کواترنری بین ارتفاعات هزار مسجد و بینالود قرار گرفته است. پوشش آبرفتی در این دشت سبب شده که تشخیص گسل ها بدون مطالعات تکمیلی، دشوار باشد.

وی در ادامه اظهار داشت: شکستگیهای پوسته جامد زمین که در راستای آنها جابجایی نسبی روی می‌دهد گسله نامیده می‌شوند. ایران در کمربند فعال لرزه خیزی قرار دارد. از آنجائیکه در مناطق لرزه خیز همواره رابطه‌ای بین گسلهای فعال منطقه و زمینلرزه‌های آن وجود دارد، مطالعه گسلهای فعال می‌تواند پایه‌ای برای بررسی‌های لرزه زمین ساختی و پهنه بندی خطر زمین لرزه باشد. شناخت دقیق و کامل گسلهای فعال، گام نخست در راه مطالعات لرزه زمین‌ساخت، خطر گسلش و برآورد خطر زمین لرزه می‌باشد.

مهندس نادری با اشاره به اینکه شهر مشهد از نظر لرزه خیزی در زمره مناطق فعال می باشد اشاره داشت که: با توجه به نقشه لرزه زمین‌ساخت ایران و زمین لرزه‌های روی داده، می‌توان دریافت که ناحیه شهر مشهد از نظر لرزه‌خیزی در زمره مناطق فعال می‌باشد و با توجه به موارد فوق، گسلهای فعال اطراف شهر مشهد( راستای شمال باختر- جنوب خاور) که تاکنون شناخته شده و اطلاعات مستند از آنها در دست است عبارتند از گسل کشف رود، گسل توس، گسله جنوب مشهد - چناران و پهنه گسلی سنگ بست - شاندیز.

گسله کشف‌رود، گسلی است لرزه‌زا و به گمان دو زمین لرزه 30 ژوئیه 1673 مشهد با بزرگای 6/6 و آوریل 1687 مشهد به سبب جنبش دوباره این گسله رویداده است. قرار گرفتن مرکز زمین لرزه 28 سپتامبر 1988 در نزدیکی گسل کشف‌رود ممکن است گویای جنبش این گسل در سده بیستم باشد.
مطالعات لرزه زمین ساخت بر روی گسله توس حاکی از رخداد چند زمین لرزه در بخشی از این گسله می باشد، مانند زمین لرزه ویرانگر با بزرگای 6/6 در 30 ژوئیه سال1673 میلادی. با توجه به رویداد این زمین لرزه ها، انتظار می رود این گسله در آینده نیز دچار لغزش و بروز زمین لرزه شود. این گسل می تواند به عنوان یک گسل خطرساز برای شهر مشهد محسوب گردد.
هیچ گونه داده سنی دقیق و یا لرزه‌خیزی از گسله جنوب مشهد چناران در دست نیست ولی با توجه به موارد فوق و قطع رسوبات کواترنری در زمره گسل های فعال احتمالی و لرزه زا محسوب میشود.
احتمال دارد سامانه گسلی شاندیز در رویداد زمین لرزه 30 ژوئیه 1673 مشهد، با بزرگای 6/6 نقش داشته باشد. قرار گرفتن مرکز زمین لرزه‌های 1 می 1967، 17 اوت 1977 و 4 ژانویه 1983 در نزدیکی این گسل، ممکن است گویای جنبش ضعیف این گسل در قرن بیستم باشد.
اطلاعات تکمیلی در گزارش های بعدی اعلام خواهد گردید.
توضیحات: نقشه بر طبق نقشه گسل های فعال و غیر فعال خراسان رضوی می باشد که در سال 1393 توسط مهندس نصیر نادری تهیه شده است.
 
 
تصاویر مرتبط:
پیام ها:

loader
آخرین اخبار
لینک های تصویری