نشست مشترک بازنگری مطالعات سند آمایش سرزمین به میزبانی اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق

1401/02/18 تعداد بازدید: 40004
print
نشست مشترک بازنگری مطالعات سند آمایش سرزمین به میزبانی اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق

جلسه مشترک آمایش سرزمین با محوریت به روز رسانی اطلاعات در دو محور مخاطرات زمین شناختی و توسعه معدنی در سند آمایش استان خراسان رضوی با حضور اعضاء هیأت علمی جهاد دانشگاهی، منابع طبیعی و کارشناسان اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق برگزار شد.

 در این جلسه، آقاجانی، عضو هیأت علمی جهاد دانشگاهی با ارائه ضرورت ها و الزامات تنظیم سند ملی  آمایش سرزمین و نیز با اشاره به ابلاغ سند استانی آمایش در انتهای سال 1399، بر عوامل و متغیرهایی که به روزرسانی این سند را غیرقابل اجتناب می نماید، اشاره کرد. وی تغییرات اقلیمی  و جغرافیای سیاسی استان را در سال های اخیرمورد توجه قرار داد.

داوری یکی دیگر از اعضاء هیأت علمی و مسئول مطالعات آب سند آمایش استان به ارائه وضعیت منابع آب دشت های استان پرداخت. وی برداشت های بی رویه را مهم ترین عوامل شورشدن منابع آب زیرزمینی استان و تحمیل خسارات غیرقابل جبران به سایر بخش ها دانست.

همچنین در این جلسه، داده های فرونشست استفاده شده در تنظیم سند آمایش ارائه و بر لزوم به روزرسانی و استفاده از اطلاعات دقیق تأکید شد.

شریفی، معاونت زمین شناسی اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق ضمن ارائه جدیدترین مطالعات صورت گرفته در حوزه فرونشست بر لزوم توجه و استفاده از پروژه های کارآمدی نظیر پروژه تدقیق گسل های استان در تصمیم سازی های استانی تأکید کرد.

ظرفیت های معدنی و صنایع معدنی استان و عدم برنامه ریزی جهت استفاده مؤثر و پایدار از این ظرفیت ها در توسعه استان از دیگر موضوعاتی بود که مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد تا کلیه اطلاعات ارائه شده، به استناد مطالعات اخیر نظیر طرح جامع سنگ آهن سنگان خواف و... به روز و در تنظیم سند استانی آمایش مورد استفاده قرار گیرد.

همچنین در این جلسه اکبری و مظلومی از دیگر اعضاء هیئت علمی مطالبی را در زمینه محورهای جلسه ارائه نمودند.

این جلسه که با هدف آگاهی از جدیدترین اطلاعات تولید شده در دو محورمخاطرات زمین شناختی و توسعه معدنی استان ساعت 10 صبح هیجدهم اردیبهشت ماه برگزار شد، با ارائه پیشنهادات کارشناسان اداره کل منطقه شمال شرق در راستای تنظیم سند آمایش استان، در ساعت 12:30 به پایان رسید.

 

پیام ها:

loader
لینک های تصویری