بازدید رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران از اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق

1396/09/08 تعداد بازدید: 2229
print
بازدید رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران از اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق

به گزارش روابط عمومی اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق، آقای مهندس اسماعیلی رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران صبح روز چهارشنبه 96/9/8 به اتفاق آقای مهندس نکاحی رئیس سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی و تعدادی از ارکان این سازمان ضمن بازدید از فعالیت ها و دستاوردهای این اداره کل در جلسه مشترکی با حضور دکتر طاهری و معاونین فنی و اجرایی، وضعیت همکاری های فی مابین را بررسی کردند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق، آقای مهندس اسماعیلی رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران صبح روز چهارشنبه 96/9/8 به اتفاق آقای مهندس نکاحی رئیس سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی و تعدادی از ارکان این سازمان ضمن بازدید از فعالیت ها و دستاوردهای این اداره کل در جلسه مشترکی با حضور دکتر طاهری و معاونین فنی و اجرایی، وضعیت همکاری های فی مابین را بررسی کردند.

در این جلسه ابتدا دکتر طاهری ضمن خوش آمد گویی به رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران، این حضور را به فال نیک گرفته و موفقیت همکاری های فی مابین این اداره کل و سازمان نظام مهندسی معدن استان خراسان رضوی و سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی را که از سال ها قبل شکل گرفته منشأ اثر برای بخش معدن استان دانسته و ادامه این همکاری ها را راهبرد اصلی این اداره کل دانست.

آقای مهندس نکاحی نیز در ادامه از همکاری های خوب سازمان زمین شناسی با سازمان نظام مهندسی معدن تشکر کرد و پشتوانه علمی مباحث فنی سازمان نظام مهندسی معدن استان را اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق دانست و از حمایت های جدی شخص آقای دکتر طاهری مدیرکل زمین شناسی و اکتشافات معدنی شمال شرق تشکر کرد.

در ادامه آقای مهندس اسماعیلی رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران اظهار داشت حدود 3000 نیروی کارشناس سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی می تواند بازوی نظارتی مطلوبی جهت بخش معدن و فعالیت های معدنی استان باشد که بایستی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان توجه کافی به آن داشته باشد. مهندس اسماعیلی ضمن تشکر از همکاری های بسیار مطلوب اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق با سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی ادامه همکاری های فی مابین را باعث افزایش بنیه علمی کارشناسان و فعالیت های در حال اجرای سازمان دانست. وی خواستار جذب کارشناسان سازمان نظام مهندسی معدن به عنوان مسئول فنی در معادن در حال بهره برداری شد و انتقال بخش زیادی از فعالیت های نظارتی را به این سازمان رویکرد کلی وزارت صنعت، معدن و تجارت دانست که پیگیری آن نیز با جدیت دنبال می شود.

 

 
 
پیام ها:

loader
لینک های تصویری