بخشی از فعالیت های کارکنان اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق در گزارش 100 روزه ارائه شد.

1396/09/08 تعداد بازدید: 2017
print
بخشی از فعالیت های کارکنان اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق در گزارش 100 روزه ارائه شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق، در ارائه گزارش 100 روزه از عملکرد کارکنان منطقه شمال شرق، پانزده فعالیت علمی و اجرایی بصورت خلاصه آمده است که به شرح ذیل می باشد:

1. پایان عملیات اکتشافی مرحله اول پهنه  اکتشافی گناباد به وسعت 1000 کیلومتر مربع و تهیه گزارش و تصویب آن   در جلسه مورخ 96/8/9 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به عنوان یک الگوی  موفق و علمی

2. برداشت نمونه های ژئوشیمی در ورقه 1:100000 غزنین و آمند در استان خراسان شمالی
3. اعزام 12 اکیپ به مناطق مختلف شمال شرق جهت برداشت های فنی و عملیات صحرایی
4. پیشرفت محسوس در پروژه پارک موزه علوم زمین شامل 600 متر مربع سنگ فرش فضای جلو موزه احداث ساختمان کارگاه گوهرسنگ ها (سفت کاری) و سرویس های بهداشتی به مساحت 145 متر مربع تکمیل سفت کاری نمای موزه و افزایش زیر بنای حدود 90 متر مربع به ساختمان پروژه 
5. برگزاری موفق نخستین کنگره بین المللی ژوراسیک ایران و کشورهای همجوار با حضور 220 نفر از اندیشمندان علوم زمین از داخل و خارج از کشور
6. ارائه 15 مقاله علمی توسط کارشناسان در این اداره کل در همایش های تخصصی 100 روز اخیر در سطح منطقه شمال شرق
7. همکاری در پیشبرد اهداف طرح اکتشاف نیمه تفصیلی در استان خراسان شمالی و پروژه های ژئوفیزیک هوایی در این استان
8. آغاز تهیه نقشه گسل های استان خراسان شمالی و پیشرفت 15 درصدی این پروژه
9. شروع برداشت ها جهت تهیه نقشه زمین شناسی مهندسی شهر بجنورد
10. همکاری نزدیک با طرح تدقیق گسل ها و شرکت در جلسات هماهنگی این پروژه در استان خراسان رضوی 
11. شروع برداشت 5 برگه از نقشه های 1:25000 و 1:100000زمین شناسی در مناطق استان های خراسان رضوی و شمالی و پیشرفت قابل قبول در پروژه های مذکور
12. رونمایی از سامانه جامع مستندات علوم زمین و بارگذاری بیش از 3000 نمونه سنگ، کانی، فسیل، میکروفسیل و گوهر سنگ دراین سامانه وساماندهی بخش فیزیکی آن ها که مجموع نمونه های بارگذاری شده تا مهر ماه 1396 (زمان رونمایی از سامانه مذکور) 21000 نمونه شده است
13. آنالیز 362 نمونه (1063 عنصر) آزمایشگاهی ارسالی به آزمایشگاه از بخش های زمین شناسی، اکتشاف و بخش خصوصی 
14. شروع ترجمه 2 کتاب تخصصی در حوزه اکتشاف توسط کارشناسان این اداره کل
15. همکاری با طرح های اکتشافی موضوع تفاهم نامه سازمان مرکزی و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در منطقه شمال شرق
لازم به ذکر است این موارد فقط عناوین نتایج عمده ترین فعالیت های این اداره کل بوده که بصورت مبسوط مورد ارزیابی و تحلیل نیز قرار گرفته است.
پیام ها:

loader
لینک های تصویری