بررسی رخداد سیل فروردین ماه شهرستان کلات خراسان رضوی

1398/01/31 تعداد بازدید: 1740
print

به منظور ارزیابی و ارائه راه کارهای فنی از نقطه نظر زمین شناختی و مورفولوژیکی توسط کارشناسان بخش مخاطرات اداره کل زمین شناسی منطقه شمال شرق رخداد سیل فروردین ماه شهرستان کلات مورد بررسی قرار گرفت.

در بازدید کارشناسان اداره مخاطرات زمین شناختی  اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق که با هماهنگی و همراهی مدیریت بحران استانداری خراسان رضوی پس از حادثه سیل انجام شد تصویر برداری هوایی از مناطق آسیب دیده از سیل و پهنه های پر خطر در طول رودخانه اصلی کلات، انجام گردید همچنین مناطق مختلف آسیب دیده مورد پیمایش میدانی قرار گرفت  در اثر جاری شدن سیلاب در منتهی الیه بخش شرقی شهر کلات مسجد جامع این شهر که یکی از آثار باستانی شهر کلات نیز محسوب می گردد به طور کامل دچار آب گرفتگی شده است. گزارش کامل پس از محاسبات فنی و ارزیابی میزان بارش سال های اخیر  به زودی توسط منتشر خواهد شد.

 

 

 

پیام ها:

loader