جلسه هم اندیشی با مدیر گروه و اعضای هیئت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

1398/09/12 تعداد بازدید: 205
print

با درخواست دکتر حافظی مدیر جدید گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد و در راستای تعاملات بیشتر دانشگاه و اداره کل زمین شناسی منطقه شمال شرق، جلسه هم اندیشی با هیئت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه برگزار شد.

به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق، در این جلسه که در محل اتاق جلسات گروه زمین شناسی دانشگاه برگزار شد؛ اعضای هیئت علمی گروه زمین شناسی و دکتر حافظی مدیر گروه زمین شناسی همچنین دکتر طاهری مدیرکل منطقه شمال شرق و معاونین و تعدادی از رؤسای ادارات فنی و اجرایی به بیان دیدگاه های خود در خصوص همکاری های فی مابین پرداختند.

در این جلسه دکتر حافظی ضمن خوش آمد گویی به دکتر طاهری و همکاران ایشان به همکاری خوب بین دانشگاه و سازمان زمین شناسی در سال های گذشته اشاره کرد و دکتر طاهری را مدیری توانمند دانست که همواره دغدغه آموزش نیروی انسانی داشته و توسعه اداره کل منطقه شمال شرق و فعالیت های متنوع آن را مدیریت کرده است. وی گفت با وجود همه این همکاری ها می توانیم با هم افزایی بیشتر منشأ تحول در عرصه زمین شناسی و اکتشاف استان باشیم.
در ادامه دکتر طاهری نیز ضمن تبریک انتصاب دکتر حافظی به مدیریت گروه زمین شناسی از همکاری های خوب دکتر همام در مدت 10 سال مدیریت گروه زمین شناسی تقدیر کرد. در ادامه آقایان دکتر صادقی، دکتر رحیمی، دکتر همام، دکتر قرائی، دکتر خانه باد، دکتر وحیدی نیا، دکتر محمدزاده، دکتر محبوبی و دکتر لشگری پور نیز نظرات خود را مطرح کردند و نظرات سایر اعضای جلسه شامل مهندس قائمی، مهندس نادری، دکتر رکنی، مهندس رحیم نژاد، مهندس شریفی و مهندس عزمی نیز در فضایی صمیمی و صریح مطرح گردید. در جمع بندی و اظهار نظر دکتر طاهری در پایان جلسه، به رویکردهای فنی و اجرایی موضوعات ارائه شده پرداخته شد. دکتر طاهری همکاری های دو یا چند جانبه را در صورتی که در حوزه های مختلف آموزش و پژوهش و کارهای فنی زمین شناسی؛ دانشگاه و سازمان هرکدام در راستای وظایف و مسئولیت های خود حرکت نمایند بسیار مثبت دانست و خواستار تشکیل جلسات منظم با رویکرد هم افزایی توان علمی و فنی در دانشگاه و سازمان و تعریف پروژه های مشترک در این راستا شد. دکتر حافظی نیز از پیشنهاد ایشان استقبال کرده و مقرر گردید در مدت 2 هفته آینده نظرات مختلف به یک جمع بندی نهایی برسد و جلسه آینده در محل اداره کل زمین شناسی و با حضور نمایندگان محترم اعضای هیئت علمی دانشگاه و کارشناسان و مدیران اداره کل زمین شناسی ارائه گردد.
 
 
 

 

پیام ها:

loader