خانم دکتر لک معاون محترم وزیر و رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور و هیئت همراه از اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق و فعالیت های فنی و اجرایی این اداره کل بازدید کردند.

1396/12/15 تعداد بازدید: 5374
print
خانم دکتر لک معاون محترم وزیر و رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور و هیئت همراه از اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق و فعالیت های فنی و اجرایی این اداره کل بازدید کردند.

در سفر خانم دکتر لک معاون محترم وزیر و رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور به مشهد، فعالیت های فنی و اجرایی این اداره کل، همچنین پروژه پارک موزه علوم زمین مشهد مورد بازدید قرار گرفت.

به گزارش واحد ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق، خانم دکتر لک را در این سفر ذیحساب سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور و مدیر روابط عمومی همراهی می کنند.

خانم دکتر لک پس از بازدید از بخش های فنی و اجرایی این اداره کل و گفتگوی رودررو با کارکنان و کارشناسان در جلسه عمومی با کارکنان این اداره کل مواردی از فعالیت های پیش روی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور را مطرح کرد.
در این جلسه خانم دکتر لک در خصوص فعالیت ها و رویکردهای سازمان زمین شناسی همچنین برنامه های اکتشاف در سازمان زمین شناسی مطالبی مطرح کرد.
دکتر لک همچنین با ارائه آمار و اطلاعات نیروها و اعتبارات سازمان، لزوم جدیت کارکنان در امور تخصصی را در راستای تحقق اهداف سازمان متذکر شد.
در ابتدای جلسه دکتر طاهری مدیر کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق ضمن خوش آمد به خانم دکتر لک و همراهان و مروری به فعالیت های فنی این اداره کل خواستار اخذ اعتبارات لازم جهت تکمیل پروژه های نیمه تمام شد.
در پایان این جلسه از تعدادی از کارکنان با لوح سپاس سرکار خانم دکتر لک تقدیر شد.
 
 
 
 
 
 
 
 
پیام ها:

loader
لینک های تصویری