دانشجویان دانشگاه پلی تکنیک کابل افغانستان از پارک موزه علوم زمین دیدن کردند

1398/07/24 تعداد بازدید: 597
print

با درخواست مؤسسه همکاری های بین المللی آلمان (GIZ) دوره آموزشی دانشجویان پلی تکنیک کابل افغانستان در مدت 10 روز در مناطق مختلف مشهد، سبزوار و شاهرود برگزار گردید.

به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق، دکتر رکنی معاون اجرایی این اداره کل اظهار داشت در راستای همکاری های فی مابین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور (پژوهشکده علوم زمین) و مؤسسه همکاری های بین المللی آلمان (GIZ) بخشی از آموزش های تخصصی دانشجویان زمین شناسی دانشگاه پلی تکنیک که توسط مؤسسه GIZ آلمان پشتیبانی می شود در ایران انجام می گیرد لذا برنامه عملیات صحرایی این گروه در مدت 10 روز در مسیرهای مشهد، سبزوار و شاهرود به سرپرستی آقای دکتر قلمقاش از پژوهشکده علوم زمین برگزار گردیده و در روز آخر دانشجویان این دانشگاه از پارک موزه علوم زمین مشهد و همچنین قابلیت های تخصصی در بخش های فنی این اداره کل دیدن کردند.
دکتر رکنی همچنین به برگزاری مراسم اختتامیه این دوره در محل این اداره کل اشاره کرد که دانشجویان به ارائه یافته های خود در مدت عملیات صحرایی در مناطق یاد شده پرداختند و نهایتا گواهی دوره نیز توسط آقایان دکتر قلمقاش، مسئول دوره آموزشی، دکتر طاهری، مدیرکل منطقه شمال شرق و دکتر کای، نماینده GIZ کشور آلمان به کارآموزان تقدیم شد.

 

 

 

 

پیام ها:

loader