سخنرانی علمی پیشکسوت زمین شناسی ایران دکتر عبدالرحیم هوشمندزاده

1396/05/25 تعداد بازدید: 3248
print
سخنرانی علمی پیشکسوت زمین شناسی ایران دکتر عبدالرحیم هوشمندزاده

دکتر عبدالرحیم هوشمندزاده، پیشکسوت زمین شناسی ایران و مجری طرح تدوین کتاب سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در سال های 1372 تا 1374، که به مشهد سفر کرده بود در اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق سخنرانی علمی ایراد کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق سخنرانی دکتر عبدالرحیم هوشمندزاده به عنوان: "پی سنگ ایران زمین و مفهوم و نقش دگرگونی (متامورفیسم) در تکوین پوسته" در روز شنبه 96/5/21 برگزار گردید.

در ابتدا دکتر طاهری مدیر کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق با ذکر خاطراتی از طرح تهیه نقشه های زمین شناسی ایران مرکزی در سال های 1374 تا 1378 به ایشان خوش آمد گفت.

این سخنرانی با حضور کارشناسان مرکز و تعدادی از اساتید دانشگاه فردوسی و دانشگاه آزاد مشهد و دانشجویان در آمفی تئاتر این اداره کل برگزار گردید.

دکتر هوشمندزاده در پایان این سخنرانی ضمن تشکر از مجموعه کارکنان این اداره کل، توسعه اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق را در ابعاد کمی و کیفی بسیار قابل توجه خواند و وجود این مرکز علمی در منطقه شمال شرق کشور را بسیار با اهمیت توصیف کرد.

دکتر هوشمندزاده از پروژه های فنی و عمرانی این اداره کل و موزه علوم زمین نیز بازدید کرد و قول اهداء نمونه به موزه علوم زمین مشهد را داد.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
پیام ها:

loader