صفحات - ���������� ���� �� ����������������

دومین کنفرانس ملی تغییرات محیطی با استفاده از فناوری سنجش از دور و GIS، مهر ۱۴۰۰

"دومین کنفرانس ملی تغییرات محیطی با استفاده از فناوری سنجش از دور و GIS، مهر ۱۴۰۰" در تاریخ 21 مهر 1400 توسط دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ، انجمن سنجش از دور و GIS ایران در شهر ساری - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری برگزا...

ادامه مطلب
1400/02/19

سیزدهمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران، شهریور ۱۴۰۰

"سیزدهمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران، شهریور ۱۴۰۰" در تاریخ 17 و 18 شهریور 1400 توسط انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران ، دانشگاه لرستان در شهر خرم آباد - دانشگاه لرستان برگزار می گردد.

ادامه مطلب
1400/02/19

اولین کنفرانس بین المللی مهندسی زلزله و ژیوتکنیک لرزه ای - 4 خرداد 1400

The First International Conference on Earthquake Engineering and Geotechnics Engineering اولین کنفرانس بین المللی مهندسی زلزله و ژیوتکنیک لرزه ای در تاریخ ۴ خرداد ۱۴۰۰ توسط دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، در شهر تبریز برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه ا...

ادامه مطلب
1400/02/19

اولین کنفرانس بین المللی مهندسی معدن و زمین شناسی- 1 خرداد 1400

The First International Conference on Mining Engineering and Geology اولین کنفرانس بین المللی مهندسی معدن و زمین شناسی در تاریخ ۱ خرداد ۱۴۰۰ توسط ،شهرداری استان البرز، شرکت زمین سازه صدرا و فصلنامه یافته های نوین مهندسی معدن و زمین شناسی در شهر تهرا...

ادامه مطلب
1400/02/19

چهارمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری مهندسی مواد، معدن و زمین شناسی در تاریخ ۳۰ تیر ۱۴۰۰

چهارمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری مهندسی مواد، معدن و زمین شناسی در تاریخ ۳۰ تیر ۱۴۰۰ توسط ،انجمن مدیریت و مهندسی توسعه فناوری در شهر تهران برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگا...

ادامه مطلب
1400/02/19

دومین کنفرانس بین المللی کواترنری - 18 مهر 1400

2nd International conference on Quaternary sciences دومین کنفرانس بین المللی کواترنری در تاریخ ۱۸ مهر ۱۴۰۰ توسط ،کواترنری ایران در شهر گرگان برگزار خواهد شد.این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسر...

ادامه مطلب
1400/02/19

سی و نهمین کنگره ملی و چهارمین کنگره بین المللی علوم زمین -اسفند 1399

ادامه مطلب
1399/10/27

دومین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری مهندسی مواد، معدن و زمین شناسی، تیر 1399

Second International Conference on Development of Materials Engineering Technology, Mining and Geology

ادامه مطلب
1399/08/24

اولین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی فناوری ها و کاربردهای نوین ژئوماتیک، مهر 1399

The First International Conference and the Second National Conference on New Geomatics Technologies and Applications

ادامه مطلب
1399/08/24

بیست و سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران، آبان 1399

Twenty-third conference of the Geological Society of Iran

ادامه مطلب
1399/08/24