اداره ارتباطات و اطلاع رسانی

1396/01/29 تعداد بازدید: 3530
print

اداره ارتباطات و اطلاع رسانی از واحدهای جدید این اداره کل می باشد که در ساماندهی جدید و ابلاغ چارت سازمانی مصوب گردیده است. این اداره تحت نظر معاونت اجرایی و هم عرض با فعالیت های اداره امور اداری و مالی فعالیت می کند و شامل واحدهای IT، روابط عمومی، مستندسازی اطلاعات، پایگاه اطلاع رسانی و آرشیو اسناد و مدارک علوم زمین (کتابخانه) می باشد. مباحث روابط بین المللی، آموزش و زمین گردشگری نیز در چارت سازمانی اداره پیش بینی گردیده که بدلیل کمبود نیرو این چارت تکمیل نگردیده و کلیه امور فوق در حال حاضر زیر نظر معاونت اجرایی انجام و مدیریت می گردد.

اطلاع رسانی فعالیت های فنی و اجرایی این اداره کل و ارتباطات موثر با اصحاب رسانه و مدیریت کانال های ارتباطی اجتماعی و فضای مجازی بر عهده این اداره بوده که با هماهنگی با سایر ادارات فنی و اجرایی انجام وظیفه می نماید.
هم اکنون این اداره دارای یک نفر نیروی خرید خدمت و یک نفر نیروی شرکتی بصورت مستقل بوده و بخشی از نیروهای اداره امور اداری و مالی با این مجموعه همکاری می کنند که کمبود محسوس در فعالیت های این اداره را سبب می شودو امیدواریم با جذب نیروی مستعد و فنی در حوزه فعالیت های روابط عمومی و روابط بین الملل بخش وسیعی از فعالیت هایی که قانون گذار در مجموعه این اداره پیش بینی کرده، محقق گردد.
پیام ها:

loader
لینک های تصویری