اداره امور اداری و مالی

1396/01/29 تعداد بازدید: 2550
print

اداره امور اداری و مالی مرکز در عرصه های گوناگون زیرنظر معاونت اجرایی این اداره کل فعالیت می کند. این اداره از اولین روزهای تشکیل مرکز مشهد، در سال 69 شکل گرفته و پشتیبانی کننده کلیه فعالیت های اداری و اجرایی و فنی می باشد. این اداره در راستای هر چه سریع تر و بهتر امور مرکز به واحدهای مختلفی تفکیک شده که هر کدام مکمل و حمایت کننده یکدیگر  بوده و در یک فرآیند مستقل همدیگر را پوشش می دهند واحدهای دبیرخانه، حسابداری، تدارکات و کارپردازی، خدمات عمومی، انبار و اموال و نقلیه همچنین واحد خدمات مامورسرای های این اداره کل در حیطه مسئولیت اداره امور اداری و مالی فعالیت می کنند.

اداره موزه ومستندات علوم زمین در این اداره کل مجموعه گسترده ای از مستندات علوم زمین را راهبری می کند و اداره  امور اداری و مالی در رابطه ای تنگاتنگ پشتیبانی مجموعه های کامل مستندات فیزیکی علوم زمین را از نظر نیروی انسانی  و خدمات برعهده دارد. 
اجرای فضای سبز و ز یبایی محوطه این اداره کل بانضمام کارهای ساختمانی در محدوده پروژه پارک موزه علوم زمین نیز دامنه گسترده ای از فعالیت های این اداره کل در مجموعه اداره اداری و مالی و معاونت اجرایی می باشد. اداره امور اداری و مالی  هم اکنون دارای 3 نفر نیروی رسمی و پیمانی، 2 نفر نیروی خرید خدمت و 6 نفر نیروی شرکتی می باشد و این کمبود نیرو با حجم وسیعی از فعالیت ها تطابق کاملی ندارد که انتظار می رود با مساعدت مقامات نسبت به  نسبت به جذب  نیرو و تعیین تکلیف نیروهای شرکتی اقدام شود.
پیام ها:

loader
آخرین اخبار
لینک های تصویری