اداره موزه و مستندات علوم زمین

1396/01/29 تعداد بازدید: 5109
print

در اسفندماه 1392 به دنبال تصویب معاونت راهبردی ریاست جمهوری و بر اساس نامه شماره 212/92/515 به تاریخ 92/12/28 معاونت هماهنگی اجرای مقررات اداری مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهور، “مدیریت زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق” به “مرکز زمین شناسی و اکتشافات معدنی شمال شرق کشور” تغییر وضعیت یافت. در پی آن ادارات جدیدی برای این مرکز تعریف شد که اداره موزه و مستندات علوم زمین از آن جمله می باشد.

برای پیشبرد امور این اداره، که تنها اداره فنی در این حوزه در میان تمامی مراکز سازمانی می باشد، پست های زیر پیش بینی شده است:
 • رئیس
 • کارشناس سیستماتیک سنگ ها و کانی ها
 • کارشناس سیستماتیک فسیل ها
 • کارشناس مستندات علوم زمین (فیزیکی و مجازی)
 • کارشناس ژئوپارک و ژئوتوریسم
 • کارشناس سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

از اهداف این اداره می توان به امور زیر اشاره نمود:

 • گردآوری، شناسایی و نامگذاری نمونه های سنگ، کانی، فسیل، ساخت و…
 • آماده سازی نمونه ها جهت ارائه در موزه و یا نگهداری در سامانه سیستماتیک
 • فراهم آوردن امکانات بازدید انفرادی و یا گروهی (خانواده ها، مراکز آموزشی و دیگر گروه های علاقه مند)
 • راهنمایی و ارائه توضیحات برای بازدیدکنندگان
 • برنامه ریزی بازدید از جلوه های زمین شناسی استان و سایر نقاط کشور
 • برگزاری دوره های آموزشی متناسب با سنین مختلف
 • تلاش در جهت سرعت بخشیدن به افتتاح پارک موزه علوم زمین
 • و …….

 

 

 

 

 

پیام ها:

loader
لینک های تصویری