اداره موزه و مستندات علوم زمین

1396/10/17 تعداد بازدید: 5880
print

در سازماندهی جدید اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق، با هدف ساماندهی به مستندات زمین شناختی، اداره موزه و مستندات علوم زمین شکل گرفت. این اداره فنی، تنها اداره از نوع خود در بین ادارات کل و مراکز سازمان زمین شناسی کشور و متشکل از موزه علوم زمین و سامانه جامع مستندات علوم زمین می باشد. 

از فعالیت های این اداره می توان به موارد زیر اشاره نمود:
  • پیگیری اجرای نخستین پارک موزه علوم زمین به مساحت 10000 متر مربع و بنای 1750 متر مربع به عنوان بزرگترین موزه علوم زمین کشور.
  • راه اندازی و مدیریت انبار مکانیزه گردآوری و نگهداری نمونه های زمین شناسی و اکتشافی به مساحت 1000 متر مربع.
  • ایجاد سامانه رایانه ای ثبت و ضبط اطلاعات نمونه ها (تشکیل شناسنامه عکسدار برای هر نمونه موجود در موزه و انبار مکانیزه).
  • برقراری تعامل مثبت با اساتید و پژوهشگران علوم زمین در سطح کشور.
  • تجربه های میدانی متعدد در گردآوری نمونه های سیستماتیک کشوری.
  • تهیه فایل های متعدد و گزارش های تخصصی در محورهای مرتبط با راه اندازی و اداره ی این موزه بزرگ در طول سال های اخیر.
  • برگزاری و همکاری در سمینارهای تخصصی با محوریت علوم ز مین و نیز روز جهانی موزه

 

 

تاریخ بروزرسانی: 23 مهر ماه 1397

پیام ها:

loader
لینک های تصویری