اداره ژئومتیکس

1396/01/29 تعداد بازدید: 1738
print

بخش سنجش از دور:

بخش سنجش از دور مدیریت مرکز مشهد در سال ۱۳۷۸ با دریافت قفل نرم افزار (ERmapper) و استفاده از داده های اولیه سنجش ازدور از سازمان زمین شناسی کشور کار خود را آغاز نمود ولی عمده فعالیت این بخش به دهه دوم فعالیت مدیریت یعنی سالهای ۷۹ ۱۳تا ۱۳۸۹ بر می گردد. در طی این دوره ، این بخش با بهره گیری از آموزشهای لازم و روز آمد،ارتباط با کارشناسان دورسنجی  سازمان  زمین شناسی کشور، تحقیقات مستمر و در یافت داده های جدید دورسنجی چون داده های با کیفیت لندست  ETM+  و  IRS-Pan هندوستان و همچنین داده های با اهمیت ASTER که کاربرد فراوانی در اکتشاف و تشخیص و تفکیک آلتراسیون ها دارند قابلیتهای خویش را شکوفا کرد وسپس در اواخر این دوره با خرید و استفاده از داده های با کیفیت و تفکیک مکانی بالا SPOT  (دو و نیم متر) در سال ۱۳۸۹تحولی بزرگ در پردازش اطلاعات دورسنجی ایجاد نمود. همزمان با تنوع داده ها، به کارگیری آخرین نسخه های نرم افزارهای مختلف سنجش از دور(ERmapper (Geomatica,ENVI,ERDAS,Global mapper   بسته به کارایی  آنها، کمک بزرگی در تولید اطلاعات دورسنجی با کیفیت مناسب و دقت بالا در این بخش نموده است بطوریکه هم اکنون لایه اطلا عات سنجش از دور به عنوان یک لایه اطلاعاتی مهم کمک بزرگی برای زمین شناسان مرکز در مراحل مختلف کار(مطالعات صحرایی و تهیه نقشه ) می باشد. کاربردی بودن اطلاعات خروجی این بخش، همواره هدف کارشناسان بخش دورسنجی این مرکز بوده است و تدواوم و پیگیری در رسیدن به این هدف  باعث شده که کارشناسان بخش اکتشاف علاوه بر کارشناسان زمین شناسی متقاضیان اصلی برخورداری از اطلاعات این بخش در اواخر این دهه باشند.

برداشت داده های هایپر اسپکترال بوسیله سنجنده  “های مپ  (HYMAP)” از شرق کشور، فرصت مغتنمی در عرصه سنجش از دور شرق کشور و مرکز مشهد برای استفاده از این اطلاعات با ارزش است،  امید آنکه در سالهای پیش رو، با بهره گیری لازم از این داده ها وبرخورداری از آموزشهای لازم، به نتایج دلخواه با هدف پیشرفت علم سنجش ازدور در عرصه های علوم زمین مرکز دست یابیم.
 
 
بخش GIS:
سیستم های اطلاعات جغرافیایی در یک تعریف ساده عبارتند از: یکسری اطلاعات توصیفی که به کمک یکسری نرم افزار وسخت افزار با اطلاعات مکانی ارتباط برقرار می کند. یا به تعریف جامع تر: GIS یک سامانه ی رایانه ای است که برای انباشت، مدیریت، تجزیه و تحلیل، طراحی و تهیه خروجی از اطلاعات زمین مرجع مکانی به کار می رود و ضرورت دارد همواره به روز رسانی شود.
 
  • کاربردهای GIS:
به دلیل گستردگی و توسعه استفاده از GIS در علوم مختلف، نمی توان فهرست کاملی از کاربردهای آن را ارائه کرد، ولی با توجه به تجربیات موجود در کشور، نمونه هایی از کاربردهای آن در مطالعات علوم زمین در ارائه شده است:
• تهیه نقشه های جغرافیایی
• کمک به مدیریت و ارزیابی محیط زیست و منابع طبیعی
• پایش (Monitoring) و مدلسازی
• ارزیابی و تحلیل نقشه های کاربری اراضی
• ارزیابی و تحلیل نقشه های زیست محیطی
• ارزیابی و تحلیل آلودگی های محیط زیست
• علوم زمین و زمین شناسی
• تهیه نقشه های زمین شناسی
• تهیه پروفیل های زمین شناسی
• علوم آب
• جانمایی و تعیین ابعاد سدهای مخزنی
• پهنه بندی سیل
• تهیه نقشه های همباران، هم دما و غیره
 
  • مهمترین کارهای انجام شده در گروه GIS:
۱- راه اندازی ایستگاه تبدیل فتوگرامتری کاملاً رقومی.
۲- رقومی سازی نقشه های زمین شناسی، معدنی و اکتشافی استان در مقیاس های گوناگون.
۳- طراحی بانک اطلاعات نقشه های زمین شناسی رقومی.
۴- تهیه گزارش طرح تحول در نظام تهیه نقشه های زمین شناسی (در مقیاس های مختلف ۱:۲۵۰۰۰، ۱:۱۰۰٫۰۰۰ و ۱:۲۵۰٫۰۰۰).
۵- همکاری جهت نصب و راه اندازی سیستم فراگیر اطلاعات مکانی (GDMS).
۶- کمک به تهیه نقشه زمین شناسی استان خراسان رضوی (۱:۲۵۰٫۰۰۰) بر پایه ی اطلاعات رقومی.
۷- طراحی بانک اطلاعاتی و سیستم جامع نمونه های زمین شناسی و اکتشافی.
۸- مطالعات GIS مرتبط با تهیه نقشه گسل های استان خراسان رضوی.
۹- مطالعات GIS مرتبط با تهیه نقشه های اطلس زمین شناسی پزشکی خراسان رضوی.
۱۰- مطالعات GIS مرتبط با تهیه نقشه های اطلس زمین شناسی پزشکی خراسان جنوبی.
۱۱- تهیه نقشه DEM 90 متر و Hillshade استان خراسان رضوی.
۱۵- تهیه فتوموزائیک عکس های هوایی محدوده های ۱:۲۵۰۰۰ و ۱:۴۰٫۰۰۰ استان خراسان.
۱۶- تهیه جزوات آموزشی- کاربردی ویژه ی نرم افزارهای GIS مورد استفاده در بخش ژئوماتیکس از قبیل Arcmap و … .
۱۷- تهیه گزارش و مطالب کاربردی GIS در محیط نرم افزارهای CAD .
۱۸- ارائه مقالات علمی در گردهمایی علوم زمین و سایر همایش های علمی.
۲۱- آموزش پاره وقت مکرر نرم افزارهای تخصصی به پیمانکاران جهت کمک به روزآمد نمودن فنی همکاران پروژه ها.
۲۲- شروع کار بر روی پروژه نقشه تکتونیک استان خراسان رضوی شامل لایه گسلهای استان، محور چین خوردگی ها و نیز واحدهای کواترنر و … (تلفیق و استاندارد سازی ساختارها).
۲۳-تهیه فرمت رقومی سازی نقشه های زمین شناسی (Data base).
۲۴-تهیه نقشه های ۱:۱۰۰۰۰۰ و ۱:۲۵۰۰۰۰ در فرمت نرم افزار ژئوماتیکا جهت سیستم GDMS.
۲۵-تهیه فایل رقومی لژاند یکپارچه منطقه بینالود و کپه داغ در مقیاس ۱:۲۵۰٫۰۰۰٫
۲۶-تهیه نقشه های رقومی مربوط به طرح اکتشاف طلا در لیستونیتهای استان.
۲۷-تهیه نقشه های رقومی طبقه بندی خاک.
۲۸-تهیه اندیکس نقشه های رقومی استان در مقیاسهای مختلف.
۲۹-تهیه Shape file از آبراهه ها و کلیه عوارض آبی استان.
پیام ها:

loader