پیک خبری 13، در قاب خاطره

1396/07/17 تعداد بازدید: 1548
print
پیک خبری 13، در قاب خاطره

در زندگی همه انسان‌ها مشاهده و داشتن ذهنیتی تصویری از پدیده‌ها نقش مهمی در خاطرات ما دارد که بعضی ‌فراموش و برخی‌ چنان اثر ژرفی بر ما نهاده‌اند که‌ سال‌های‌ سال به‌دقت در حافظه‌ می‌ماند.

در این میان ظهور و بروز امکانات تصویربرداری زمینه تکرار مجدد خاطرات را برای ما فراهم آورده است که با مراجعه به آن‌ها ذهن خود را بازسازی می‌نمائیم اما این مهم محدود به کسانی است که در آن تصویر حضور داشته‌اند و عکس شاید برای دیگران چندان گویا نباشد، در این راستا و با هدف ثبت و ضبط خاطرت مترتب بر آن عکس‌ها تصمیم به ایجاد ستونی تحت عنوان: "در قاب خاطره" گرفته‌ایم تا این خاطره‌ها را به سوی ثبت و ضبط جاودانه هدایت کنیم و از آن سندی علمی تولید نمائیم.
تهیه‌کننده: فرخ قائمی
 
کار در سازمان زمین شناسی حد و مرز نمی‌شناسد از خاور تا باختر و از شمال تا جنوب از طبیعت‌های مختلف تا گرایش‌های گوناگون تصویر حاضر حضور کارشناسان آلمانی و ایرانی در بررسی‌های زمین شناسی ایران مرکزی است که آنچه در تصویر می‌بینیم "درسایه همدلی" به دور از سایه‌های دیگر است و نشاط و رضایتمندی است جاری بر چهره‌ها...
 
معرفی:
از چپ به راست: دکتر هوشمندزاده، دکتر داوودزاده، مهندس قائمی، دکتر نوگل سادات، دکتر مولر (دانشگاه مونیخ)، دکتر طاهری، دکتر دیفن باخ (دانشگاه مونیخ)، دکتر حمدی، دکتر هویس (دانشگاه مونیخ)، مهندس زیباسرشت (طرح تدوین کتاب)
 
اردیبهشت 1374 – منطقه چادرملو، استان یزد
مطالعه گرانیت زریگان
 
پیک خبری از تصاویری که در این قاب خاطره جای می‌گیرد برای شماره‌های بعدی استقبال می‌کند.
 
پیام ها:

loader
لینک های تصویری