پیک خبری 13، پروژه منتخب

1396/07/17 تعداد بازدید: 1096
print
پیک خبری 13، پروژه منتخب

 اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق بر پایه ی برنامه ریزی علمی و عملیاتی و با تکیه بر توان کارشناسی پروژه های متعددی را به انجام رسانده و یا در دست انجام دارد.

با هدف انتقال تجربه و نیز معرفی نتیجه تلاش همکاران، در هر شماره به معرفی یک و یا چند پروژه منتخب می پردازیم.
 
نقشه های زمین شناسی نوار مرزی شرق کشور
تهیه کننده: محمدعلی اکرمی
پیرو نامه شماره 303-96-م ومورخ 10/4/1396 در خصوص درخواست تهیه 10 برگه نقشه‌های زمین شناسی 1:100000 در خاور کشور (استان‌های خراسان رضوی و جنوبی) از سوی سازمان مرکزی، مطالعات کتابخانه‌ای، برداشت صحرایی و امور دفتری در دستور کار معاونت زمین شناسی این اداره کل قرار گرفت.
 نقشه های یادشده شامل: جنت آباد، کمان یوسف، تایباد، پیش رباط، سنگان، موسی آباد، شاهرخت، یزدان، کلاته کبود و خوشاب هستند. بررسی نقشه های زمین شناسی 1:250000 مناطق یاد شده نشان می دهد، از دیدگاه زمین شناسی واحدهای مهم چینه ای و همچنین سنگ‌های آذرین (خروجی و نفوذی) و دگرگونه برونزدهای به نسبت گسترده ای دارند. افزون براین، وجود واحدهای سنگی یادشده گواه بر توانمندی معدنی منطقه است. حضور معادن فلزی از جمله سنگ آهن سنگان و معادن غیر فلزی در این گستره شایان توجه هستند. 
از این رو، برداشت های زمین شناسی در قالب نقشه های 1:100000 به شناسایی دقیق تر واحدهای سنگی، ساختمان های زمین شناسی و شناسایی عناصر معدنی جدید در منطقه منجر خواهد شد. 
اسامی همکاران کارشناس در حوزه های تخصصی مختلف برای هر پروژه به شرح ذیل می باشد :
 
 
 
 
 
پیش بینی شده است در قالب عملیاتی شدن این پروژه مهم به انجام کار تیمی، استفاده از روش‌های نوین و حرکت به سمت تحول در نظام تهیه نقشه در دستور کار قرار گیرد.
پیام ها:

loader
لینک های تصویری