پیک خبری 17، زمین و نثر و نظم و زندگی

1397/07/18 تعداد بازدید: 854
print

قلع (ارزیز)

تهیه‌کننده: حسن عزمی 
در قدیم به قلع ارزیز می‌گفتند که نوعی از معدنیات سپید رنگ می‌باشد و شاعران زیادی در مورد ارزیز شعر گفتند که به شرح زیر است: 
چو آن کرم را بود گاه خورش/ از ارزیز جوشان بدش پرورش (فردوسی)

بیاورد ارزیز و رویین لوید برافروخت آتش بروز سپید (فردوسی)

از این کوه سمباده ٔ زر برند/ هم ارزیز و پولاد و گوهر برند
چه ازکان ارزیز و سیماب و زر/ چه ز الماس وز گونه گونه گهر (اسدی)

برجیس گفت مادر ارزیز است/ مس را همیشه زهره بود مادر (ناصرخسرو)

ارزیز باد ریخته در گوش آن کسی/ کو دارد از شنودن  مدح و ثنات عار (سوزنی)

مشو نرم گفتار با زیر دست / که الماس از ارزیز یابد شکست (نظامی)

چون میان کاسه  ارزیز دلشان بی فروغ / چون دهان کوزه سیماب کفشان کم عطا (خاقانی)
  منبع:
- http://www.vajehyab.com/dehkhoda
پیام ها:

loader
آخرین اخبار
لینک های تصویری