پیک خبری 18

1397/10/22 تعداد بازدید: 1606
print
پیک خبری 18

فصلنامه خبری، علمی، فرهنگی
سال پنجم، شماره 18،  پائیز 1397

خورشید مشرق

(فصلنامه خورشید مشرق اداره کل زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق)

 

هیئت تحریریه:
جعفر طاهری، نصیر نادری، جعفر رکنی، محبوبه پرورش، سحرناز تاج‌بخش، حسن عزمی، 
یوسف طباطبائی، شیوا عباسیان، ریحانه احمدی روحانی
تلفیق و صفحه آرایی: نسرین سمائی


همکاران این شماره:
نسترن شجاعی کاوه، سعید سدید،  علی عسکری، تورج مجیدی، 
مجتبی طاهری، جمال روشن روان

 

 

سردبیر: دکتر جعفر طاهری
 
مشهد- بلوار سرافرازان- انتهای سرافرازان 18
051-38218146
www.gsinet.ir
 
 
مرا چگونه  بخوانید؟
فصلنامه خورشید مشرق (پیک خبری اداره کل زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق)، دربردارنده‌ی مجموعه‌ای از پیام‌های علمی، ‌فرهنگی و اطلاع‌رسانی است. نظر به تنوع و گوناگونی مطالب،‌ مطالعه‌ی این نشریه داخلی به طور پیوسته توصیه نمی‌شود. این مجموعه دستمایه‌ای از مطالب مختلف است تا هر از گاهی با مراجعه به بخش‌های متنوع، از آن حسب مورد از هر قسمت بهره‌برداری لازم صورت پذیرد.
در نهایت این‌که "پیک خبری را آهسته ولی همواره بخوانید"!

نشریه داخلی اداره کل زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق


فهرست
نوشتار آغازین
رویدادها
پائیز در آئینه خبر
حوزه فنی و اجرایی
کوشش‌ها و رویش‌ها (در بستری از انجام وظیفه هوشمندانه)
کارگروه‌ها
پروژه منتخب
پارک موزه علوم زمین و ظرفیت‌های پیش‌رو
نگرش کاربردی در پیشبرد اهداف سازمانی و پاسخ به نیازهای برون سازمانی
- انعقاد تفاهم نامه همکاری علمی، فنی و اجرایی اداره کل زمین شناسی مشهد با معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع انسانی شهرداری مشهد
علمی و پژوهشی
دستاورد علمی
اکتشافات ژئوشیمیایی سیستماتیک در منطقه معدن فیروزه در مقایس 1:25000
منطقه شمال شرق و مزیت‌های نسبی زمین‌شناسی – اکتشافی
کانسارهای مرتبط با گرانیتئوئیدهای احیایی
علوم زمین؛ توسعه و پیشرفت
گام به گام با رویداد استارتاپی علوم زمین
توسعه زیرساخت‌های فنی و گردآوری اطلاعات پایه

ضرورت بکارگیری تجهیزات به روز آزمایشگاه عکاسی
جایگاه تحقیق و توسعه در سازمان‌های پیشرو
فرهنگی
سخن آزاد
- سرمایه انسانی، مهم‌ترین دارایی هر کشور
در عرصه‌های توفیق
- خانم مهندس عباسیان
- آقای حقی
در لابه لای اسناد
- نگاهی گذرا به پروژه زمین‌شناسی – اکتشافی شرق ایران (1)
- سند معدن چاه سرب طبس
زمین و نثر و نظم و زندگی
- خُماهن
- در قاب خاطره
دیدنی‌ها و جاذبه‌ها
 - آبگرم معدنی دیگ رستم طبس

پیوست‌ها

 

پیام ها:

loader
لینک های تصویری