خورشید مشرق، در قاب خاطره

1398/02/16 تعداد بازدید: 1142
print
خورشید مشرق، در قاب خاطره

در زندگی همه انسان‌ها مشاهده و داشتن ذهنیتی تصویری از پدیده‌ها نقش مهمی در خاطره‌های ما دارد که بعضی ‌فراموش و برخی‌ چنان اثر ژرفی بر ما نهاده‌اند که‌ سال‌های‌ سال به‌دقت در حافظه‌ می‌ماند.

در این میان ظهور و بروز امکانات تصویربرداری زمینه تکرار مجدد خاطره‌ها را برای ما فراهم آورده است که با مراجعه به آن‌ها ذهن خود را بازسازی می‌نمائیم اما این مهم محدود به کسانی است که در آن تصویر حضور داشته‌اند و عکس شاید برای دیگران چندان گویا نباشد، در این راستا و با هدف ثبت و ضبط خاطره‌ها مترتب بر آن عکس‌ها تصمیم به ایجاد ستونی تحت عنوان: "در قاب خاطره" گرفته‌ایم تا این خاطره‌ها را به سوی ثبت و ضبط جاودانه هدایت کنیم و از آن سندی علمی تولید نمائیم. 
 
عکس از: نصیر نادری
 
 
 
گردش علمی فسیل شناسی سال 66-67
از راست: نفر اول دکتر احمدزاده، نفر دوم دکتر طاهری، نفر سوم مهندس نادری، نفر هفتم مهندس اکرمی
و نفر اول از چپ مهندس یازرلو
 
پیام ها:

loader
لینک های تصویری