پیک خبری 2، کارگروه مخاطرات، زیست محیطی و زمین شناسی مناطق شهری

1396/03/31 تعداد بازدید: 1383
print
پیک خبری 2، کارگروه مخاطرات، زیست محیطی و زمین شناسی مناطق شهری

مهم ترین فعالیت های سه ماهه سوم سال 93

  • آماده سازی نقشه ی گسل های شهرستان مشهد در قالب فرمت جدید جهت چاپ و فروش برای عموم مردم با نظارت استانداری و ستاد بحران استان.
  • بررسی طرح مخاطرات زیست محیطی دشت بجنورد جهت بررسی در ارائه در استانداری خراسان شمالی از طریق نمایندگی خراسان شمالی.
  • آماده سازی شرح خدمات طرح پهنه بندی زمین لغزش های استان خراسان رضوی جهت ارائه در کارگروه زمین لرزه و لغزش لایه های زمین استان
  • راه اندازی آزمایشگاه ژئوتکنیک با الویت کاربری در تهیه نقشه های زمین شناسی مهندسی و مخاطرات
  • برنامه ریزی جهت بازدید از نشست زمین در منطقه بشرو از توابع شهرستان نیشابور جهت بررسی و ارائه راه کار
  • برگزاری دومین جلسه مشترک با کارگروه مخاطرات استان

پیام ها:

loader
لینک های تصویری