پیک خبری 2، کارگروه چینه شناسی پیشرفته

1396/03/31 تعداد بازدید: 1253
print
پیک خبری 2، کارگروه چینه شناسی پیشرفته

مهم ترین فعالیت های سه ماهه سوم سال 93

  • سوابق مطالعاتی مقالات و پایان نامه ها در حوضه کپه داغ. با توجه به اهمیت موضوع، عنوان و زمینه کاری دسته بندی و کار آماری نیز انجام گرفت 
  • نتایج کار آماری بر روی سازند های کپه داغ به صورت گزارشی کامل در سایت، جهت دادن اطلاعات در زمینه انتخاب پایان نامه در اختیار دانشجویان قرار گیرد.
  • یافته های جدید از ژوراسیک بردسکن یافته فسیلی( آلگی) تاییدی بر سن تعین شده رسوبات  ناحیه توسط آمونیت دارد. 
  • گزارشی از اعزام کار گروه به منطقه آزاد شهر وجمع آوری فسیل گیاهی از تنه درختان سیلیسی شده از سازند شمشک 
  • بازدید از توالیها ورخنمون بی نظیر و وصف نشدنی سازندها ونهشته های ورقه سید آباد (غرب کپه داغ بجنورد) 
  • برداشت نمونه جهت تکمیل اطلس آلگها، از سازند سرچشمه ، متطقه گیلیان جنوب شیروان 
  • اعزام اعضای کارگروه جهت چک نهایی ورقه بالا جوی وهمچنین مطالعات میدانی از سازند تکنار 
  • برداشت تکمیلی ژوراسیک ناحیه بردسکن 
  • پیگیری اعزام اکیپی جهت برداشت نمونه از سازندهای کپه داغ و مطالعات تکمیلی.
  • گردآوری دندان کوسه از سازند خانگیران منطقه آشخانه و تحویل به پارک موزه.
 
 
 
پیام ها:

loader
لینک های تصویری