خورشید مشرق 21، در قاب خاطره

1398/07/22 تعداد بازدید: 486
print
خورشید مشرق 21، در قاب خاطره

در زندگی همه انسان‌ها مشاهده و داشتن ذهنیتی تصویری از پدیده‌ها نقش مهمی در خاطره‌های ما دارد که بعضی ‌فراموش و برخی‌ چنان اثر ژرفی بر ما نهاده‌اند که‌ سال‌های‌ سال به‌دقت در حافظه‌ می‌ماند.
در این میان ظهور و بروز امکانات تصویربرداری زمینه تکرار مجدد خاطره‌ها را برای ما فراهم آورده است که با مراجعه به آن‌ها ذهن خود را بازسازی می‌نمائیم اما این مهم محدود به کسانی است که در آن تصویر حضور داشته‌اند و عکس شاید برای دیگران چندان گویا نباشد، در این راستا و با هدف ثبت و ضبط خاطره‌ها مترتب بر آن عکس‌ها تصمیم به ایجاد ستونی تحت عنوان: "در قاب خاطره" گرفته‌ایم تا این خاطره‌ها را به سوی ثبت و ضبط جاودانه هدایت کنیم و از آن سندی علمی تولید نمائیم.

عکس از: سحرناز تاج‌بخش

دو تصویر از همکاران اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق- دهه 70.

 


 
سال 1376-  کتابخانه اداره سابق در بلوار سازمان آب
نشسته از راست به چپ: عباسیان، امیررضوی،‌ نوریان، بهره مند، شهبازی، شجاعی/ ایستاده از راست به چپ: قائمی، نادری، ‌ترشیزیان،‌ منظمی، شمعانیان، طاهری،‌ حسینی، نبویه

 


سال 1379-  دفتر مدیریت اداره سابق در بلوار سازمان آب
نشسته از راست به چپ: تاج بخش، حسینیون،‌ احمدی روحانی، بهره مند/ ایستاده از راست به چپ: مجیدی، طاهری، مرحوم پورلطیفی، روشن روان، شهبازی، کیمیایی،‌ نوریان، عباسیان، خویی،‌ عسکری، اکرمی، ‌عزمی،‌ منظمی

پیام ها:

loader
لینک های تصویری