خورشید مشرق 21، نوشتار آغازین

1398/07/13 تعداد بازدید: 696
print
خورشید مشرق 21، نوشتار آغازین

تابستان سال جاری با توجه به مشکل جدی کمبود منابع، نمادی از برتری اراده انسانی بر انبوهی از مشکلات بود که راه را بر انجام مطلوب وظایف و پیشبرد برنامه‌ها دشوار کرده بود. در تبیین این وضعیت باید اذعان نمود که این چالش‌ها؛ گاه نفس انجام کارهای فنی را می‌گرفت، گاه امید می‌ستاند و انگیزه‌ها را در پیمودن گام‌های رو به پیش در گِل بوروکراسی اداری فرو می‌نشاند و اما آن شور خدمت و عشق به کار، نمی‌گذارد چراغ احساس مسئولیت خاموش شود و این‌گونه بود که سه ماهه دوم سال اگر چه شاهد کاهش محسوس عملیات صحرایی بودیم اما سایر تکاپوهای راهگشا همچنان در دستور کار بود و رویدادهای مختلف خبری و فعالیت‌های گوناگون فنی و اجرایی هر کدام پژواک کوشش‌های مضاعف بود و نگذاشت جانمایه خدمت رنگ ببازد، اگر چه این نگرانی وجود دارد.

این شماره از فصلنامه خورشید مشرق، گواهی بر تعمیق فعالیت‌ها، بهبود کیفیت‌ها و انعکاس دستاوردهاست که دقت در آن بازتابی از عقبه مستحکم کار و تلاش در این اداره کل است. همزمان با شروع سال ششم انتشار و به موازات آن‌که این فصلنامه کوشش می‌نماید بر کیفیت و غنای محتوای خود بیفزاید؛ عرصه کار و تلاش نیز مسیر پختگی و تکامل را طی می‌کند.
کارگروه‌های تخصصی به کار خود پایان داد و به تدریج گروه‌های کاری (working groups) شکل گرفته و توسعه خواهند یافت تا با سازوکاری نوین و آرایشی از هدفگرایی و نتیجه‌گرایی بیشتر، ظهور و بروز نمایند. در جملات زیر مبانی نظری این اتفاق که به آرامی و به فضل الهی در نظر است به همت همکاران رخ دهد، ارائه می‌کنیم:
"در تبیین تفاوت کارگروه‌ها با گروه‌های کاری مورد نظر اشعار می‌دارد که کارگروه‌ها جمعی متکثر برای انجام کاری به نسبت واحد بودند در حالی‌که گروه‌های کاری، جمعی منسجم برای انجام کارهای مختلف در یک موضوع معین و هدفدار هستند که با رعایت اصل سازماندهی و تعریف و تبیین دقیق‌تر اهداف، پیگیر وظایف محوله خواهند بود."
افزون بر موارد یاد شده‌ی فوق، سه ماهه دوم سال 1398 ایستگاهی است که تلاش‌های علمی قریب به دو سال اهتمام جسورانه در راه‌اندازی مجله‌ای علمی، آن هم به زبان انگلیسی به تحقق نزدیک می‌شود. این موفقیت را به همه‌ی همکاران، به ویژه دست‌اندرکاران شادباش عرض نموده، آرزوی موفقیت‌های بیشتر و بالنده‌تر این اقدام مهم را داریم.
در پایان باید اذعان نمود که چشمه‌ی جوشان همت، راه خود را باز می‌کند، خود را به رود می‌رساند و در جریانی پیوسته و باشکوه خود را به دریا خواهد رساند، این گوهر تابنده در قالب محدودیت‌ها حبس نخواهد شد و سنت الهی این است که خدای مهربان راه را بر رهروان نشان خواهد داد، انشاالله...
سردبیر
پیام ها:

loader
آخرین اخبار
لینک های تصویری