خورشید مشرق 22، در قاب خاطره

1398/10/21 تعداد بازدید: 834
print
خورشید مشرق 22، در قاب خاطره

در زندگی همه انسان‌ها مشاهده و داشتن ذهنیتی تصویری از پدیده‌ها نقش مهمی در خاطره‌های ما دارد که بعضی ‌فراموش و برخی‌ چنان اثر ژرفی بر ما نهاده‌اند که‌ سال‌های‌ سال به‌دقت در حافظه‌ می‌ماند.

در این میان ظهور و بروز امکانات تصویربرداری زمینه تکرار مجدد خاطره‌ها را برای ما فراهم آورده است که با مراجعه به آن‌ها ذهن خود را بازسازی می‌نمائیم اما این مهم محدود به کسانی است که در آن تصویر حضور داشته‌اند و عکس شاید برای دیگران چندان گویا نباشد، در این راستا و با هدف ثبت و ضبط خاطره‌ها مترتب بر آن عکس‌ها تصمیم به ایجاد ستونی تحت عنوان: "در قاب خاطره" گرفته‌ایم تا این خاطره‌ها را به سوی ثبت و ضبط جاودانه هدایت کنیم و از آن سندی علمی تولید نمائیم. 
 
عکس از: سحرناز تاج‌بخش
 
 
سال 1373- منطقه کاشمر
نشسته از راست به چپ: طاهری، سهندی
ایستاده از راست به چپ: نبویه، آقانباتی، احمدزاده هروی، بهروزی، بکریان
 
پیام ها:

loader
آخرین اخبار
لینک های تصویری