خورشید مشرق 22، نوشتار آغازین

1398/10/21 تعداد بازدید: 914
print
خورشید مشرق 22، نوشتار آغازین

... اکنون فصلنامه خبری، علمی و فرهنگی خورشید مشرق دومین شماره از سال ششم فعالیت خود را تجربه می‌کند و در پائیز برگ‌ریزان، تداعی‌گر رنگ‌های گوناگون خدمت و تلاش است. طی این مسیر با عطف توجه شما خوانندگان و اهتمام گروهی از همکاران میسر شده است که با تلاشی خستگی‌ناپذیر و هدفمند صعود به قله‌های افتخار را در دستور کار قرار داده‌اند. با شادباش این موفقیت، امید است این روند و فرایند روبه رشد تداوم یابد و با تشریک مساعی طیف گسترده‌تری از اهل قلم در اداره کل منطقه شمال شرق و جامعه مخاطبان افق‌های جدیدی از موفقیت را فتح نماید.

این شماره از جهاتی با شماره های پیشین تفاوت دارد به‌گونه‌ای که سرِ قلم نویسندگان، تحلیل لایه‌های ژرف‌تری از مفاهیم و موضوعات را در برگرفته و با عبور گذرا از خبرها و رویدادهای روزمره به وزن مطالب فنی و تحلیل و تفسیرها افزوده شده است. از این زاویه خوانندگان را به تأمل بیشتر در مطالب و بعضاً نوآوری‌های این شماره دعوت می‌نمائیم.
رویکرد فصلنامه خورشید مشرق پرهیز از کپی‌برداری از مطالب دیگران و توجه به تولید محتوا به جای کپی نمودن مطالب بوده و می‌باشد اما این رویه حجم بیشتری از کار و تلاش را متوجه اعضای هیئت تحریریه می‌نماید که جا دارد از همه‌ی عزیزان سپاس و قدردانی شود.
بخش دیگری از رویکرد فصلنامه، ثبت و ضبط اطلاعات، دانسته‌ها، تجربیات و نکته نظراتی است که در سینه و حافظه سیال زمین‌شناسان، مکتشفین و کارشناسان وجود دارد و بیم آن می‌رود که اگر چاپ و نشر داده نشود خدای ناکرده از دسترس خارج شود این‌گونه است که باید با حوصله پای صحبت عزیزانی که عمری صرف بررسی‌های زمین‌شناسی و یا فعالیت‌های اکتشافی کرده‌اند، نشست، گوش کرد و نوشت تا تقدیم عزیزان در حال و آینده شود. بخشی از مطالب به نسبت طولانی این شماره با این هدف، تهیه و نشر داده می‌شود. خوانندگان را به استفاده از این بخش‌ها توصیه می‌نمائیم.
این‌گونه است که می‌شود نوشت می‌شود فکر کرد و می‌شود دوباره نوشت و صدبار فکر کرد تا در صحنه عمل بهترین بود. انشاا...
سردبیر
پیام ها:

loader
آخرین اخبار
لینک های تصویری