پیک خبری 3، به بهانه ی تحلیل عملکرد کارگروه های تخصصی

1396/03/31 تعداد بازدید: 804
print
پیک خبری 3، به بهانه ی تحلیل عملکرد کارگروه های تخصصی

هر چند تحلیل عملکرد کارگروه های تخصصی مختلف در بازه ی زمانی یک ساله و به عبارت دقیق تر دوره ی 9 ماهه ی پیک خبری چندان قرین با موفقیت نمی باشد اما انتشار فصل نامه ی سه ماهه چهارم در روزهای پایانی سال ضرورت توجه اجمالی این موضوع را در ذهن فعال می سازد.

همانند هر پدیده ی دیگری که قبل از ورود به فضای فیزیکی بیشتر معطوف به ذهنیت و بحث و نظر می باشد و در میدان عمل کاستی ها و عرصه های توفیق آن مشخص می شود؛ کارگروه های تخصصی در مرکز مشهد نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد، به این ترتیب هر یک از کارگروه ها (دبیر و اعضاء) که روح این پیشنهاد سازنده بیشتر آشنا بوده و می باشند برداشت دقیق تری از موضوع داشته و در دستیابی به اهداف نیز موفق تر عمل کرده اند، اما رسیدن به موفقیت های بیشتر الزامات دیگری نیز دارد که می تواند از قابلیت های فردی اعضاء کارگروه، اعتقاد به کار جمعی، روحیه ورود به عرصه های نوین در 
تخصص ها و گرایش های موجود، حس نیاز به پیشرفت و سهیم شدن در موفقیت آفرینی برای یک مجموعه و موارد متعدد دیگر یاد کرد...
اما با این همه نباید فراموش کنیم که همه موارد پیش گفته خود از گذر خطر کردن و تشریک مساعی در کار گروهی ایجاد، تقویت و شکوفا می شود از این  منظر کارگروه ها را در مسیر کسب تجربه و هم افزایی می بینیم که با تقویت توان فردی و گروهی نقش آفرین موفقیت های بیشتر خواهند بود.                                                                              انشاء ا...
پیام ها:

loader
آخرین اخبار
لینک های تصویری