پیک خبری 7، پیک بی خبری

1396/03/31 تعداد بازدید: 1522
print
پیک خبری 7، پیک بی خبری

این سرفصل گریزی است به پاره ای نکات که یا از آن بی خبریم و یا در مشغله ی کارهای مختلف کمتر به آن توجه نموده و یا می نمائیم، ولی هر چه باشد دستمایه ای از مضامین طنز و جدی است که توجه ما را بیشتر به خود جلب نماید. انشاء ا...

  • تعهد کاری
تعهد کاری مقوله ای است که در فرهنگ های مختلف همواره مورد نظر و از جمله ملاک های ارزیابی کارکنان بوده است. الزام به تعهدات کاری در سازمان ها و کشورهای گوناگون و صد البته زمان های گذشته و حال تبلور و راهکارهای متفاوتی داشته و خواهد داشت. در این میان "سوگند"  امری متداول بوده است که مورد استفاده بوده و می باشد و حتی امروزه در دادگاه ها نیز از آن برای رد یا اثبات موضوعات استفاده می شود...
در این میان جالب است بدانید بر اساس اسناد موجود (آیین نامه استخدامی کارکنان سازمان زمین شناسی) مربوط به سال های اولیه تأسیس سازمان متن سوگند نامه ای است که خواندن آن جالب می باشد:
"من به خداوند متعال و قرآن مجید سوگند یاد می کنم که در اعمال و رفتار خود خداوند را همیشه شاهد و ناظر دانسته و پیوسته قانون اساسی کشور را محترم بشمارم و میهن عزیز را گرامی بدارم و کوچکترین اقدامی بر خلاف مصالح عالیه کشور و زیان میهن عزیز باشد ننمایم! "
انشاء ا... ما نیز در هر رده و سمتی هستیم به تعهدات سازمانی وفادار باشیم، انشاءا...
  • آیا می دانید طبق ماده 62فصل نهم قانون خدمات کشور 
کارکنان دولت  موظفند همواره نسبت به توانمندسازی و افزایش مهارتها و تواناییهای شغلی خود اقدام نمایند. لذا دستگاههای اجرائی شیوه‌ها و الگوهای لازم برای افزایش توان و توان‌سنجی مداوم کارمندان خود را که توسط سازمان تهیه و ابلاغ می‌شود به مورد اجراءخواهند گذارد
  • آیا می دانید طبق ماده 93فصل دوازدهم قانون خدمات کشور 
کلیه کارمندان دستگاههای اجرائی موظفند در ساعات تعیین شده موضوع ماده(87) به انجام وظایف مربوط بپردازند و درصورتی که در مواقع ضروری خارج از وقت اداری مقرر و یا ایام تعطیل به خدمات آنان نیاز باشد براساس اعلام نیاز دستگاه مکلف به حضور در محل کار و انجام وظایف محوله در قبال حق الزحمه یا اضافه کاری برابر مقررات مربوط خواهند بود.
  • آیا می دانید طبق ماده 102فصل سیزدهم قانون خدمات کشور 
کارمندان می‌توانند در صورت تمایل به‌جای سازمان تأمین اجتماعی یا سازمان بازنشستگی کشوری مشمول مقررات یکی دیگر از صندوقهای بیمه‌ای قرار گیرند. در این صورت سهم کارفرمایی دولت برای خدمات تأمین اجتماعی حداکثر به میزان سهم کارفرمایی مقررات قانون تأمین اجتماعی می‌باشد و مابه‌التفاوت توسط کارمندان پرداخت می گردد. این قبیل کارمندان از لحاظ بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و نظایر آن مشمول مقررات صندوقی که انتخاب کرده‌اند می‌باشند. تغییر صندوق در طول مدت قرارداد فقط یک بار امکانپذیر می‌باشد.
پیام ها:

loader
آخرین اخبار
لینک های تصویری