دانشجویان و دانش آموختگان

1397/07/23 تعداد بازدید: 3864
print

لطفا فرم ذیل را پرینت گرفته و پس از تکمیل بصورت حضوری تحویل و یا از طریق ایمیل یا دورنگار ارسال نمایید.

آدرس ایمیل: info@gsinet.ir

شماره دورنگار: 05138216044

دانلود فایل PDF فرم درخواست کارآموزی / کارورزی داوطلبانه / کارپذیری

 

حقوق شهروندی در نظام اداری

پیام ها:

loader
لینک های تصویری