اعظم رحم خدایی

1397/08/30 تعداد بازدید: 2500
print
اعظم رحم خدایی

نام و نام خانوادگی: اعظم رحم خدائی

تحصیلات: کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی

سابقه و زمان شروع کار: 1386 تا کنون

سمت: کارشناس آزمایشگاه شیمی

پیام ها:

loader
لینک های تصویری