اعظم رحم خدایی

1397/08/30 تعداد بازدید: 1037
print

نام و نام خانوادگی: اعظم رحم خدائی

تحصیلات: کارشناسی ارشد، زمین شناسی اقتصادی

سابقه و زمان شروع کار: 1386 تا کنون

سمت: کارشناس GIS اداره ژئوماتیکس

پیام ها:

loader
لینک های تصویری