جعفر رکنی

تعداد بازدید: 1
print
جعفر رکنی

 نام و نام خانوادگی: جعفر رکنی                                                     

سمت: رئیس اداره مخاطرات زمین شناختی

دکتری ژئومورفولوژی دانشگاه فردوسی مشهد

سابقه کار: 30 سال

 

سوابق اشتغال

- سال 73 الی 75 : مجتمع اکتشافی و معدنی ذغالسنگ طبس- زمین شناسی سطحی

سال 75 الی 80: دانشگاه پیام نور فریمان- کارشناس امور آموزشی و پژوهشی

سال 80 تاکنون: اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق:

  1. عامل ذیحساب و معاون اجرائی
  2. کارشناس تهیه نقشه
  3. رئیس اداره مخاطرات زمین شناختی

سوابق آموزشی

کارشناسی: سال 1372، زمین شناسی دانشگاه بیرجند- معدل 16/02- عنوان پایان نامه: مقدمه ای بر ژئومورفولوژی حوضه کپه داغ، به راهنمایی آقای دکتر ناصر رئیس السادات

 کارشناسی ارشد: سال 1390، ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد- معدل 18/24

عنوان پایان نامه: تاثیر فرایندهای مورفوتکتونیکی در شکل گیری مخروط افکنه های دامنه جنوبی بینالود، به راهنمایی آقای دکتر ابوالفضل بهنیافر و مشاوره آقایان دکتر جعفر زمردیان و دکتر محمدرضا قاسمی

دکتری: سال 1397، ژئومورفولوژی دانشگاه فردوسی مشهد - معدل 19

عنوان رساله: تجزیه و تحلیل ویژگی‌های مورفولوژیکی و توزیع فضایی مخاطره فرونشست زمین در دشت نیشابور

فعالیت های علمی- پژوهشی

 رتبه ها و تقدیر نامه ها 

- دریافت لوح تقدیر از معاون وزیر و رئیس سازمان زمین شناسی بابت خدمات انجام شده در مرکز مشهد

- دریافت 7 لوح تقدیر از مدیرکل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق

- دریافت لوح تقدیر از دبیر علمی و دبیر اجرایی سی و دومین گردهمایی علوم زمین

گواهینامه های علمی

- دریافت گواهینامه داوری مقالات در سی و دومین گردهمایی علوم زمین و اولین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین

- دریافت گواهینامه تدریس در دانشگاه پیام نور 

- دریافت گواهینامه ارائه کارگاه مخاطرات زمین شناسی (فرونشست) برای کارشناسان  کشور جمهوری اسلامی افغانستان 

طرح ها و پروژه های پژوهشی

-همکاری در پروژه اکتشاف مواد اولیه سیمان در بردسکن

- زمین شناس همراه در تهیه نقشه زمین شناسی 1:100000 چهچهه

-مسئول تهیه نقشه زمین شناسی 1:100000 مهنه

-همکاری در تهیه نقشه یکپارچه زمین شناسی 1:250000 استان خراسان رضوی 

-عضو کمیته راهبردی تهیه نقشه های گسل های استان، تکتونیک استانی و کواترنری استان خراسان رضوی

- عضو کمیته راهبردی بانک اطلاعات زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک لرزه ای شهر مشهد

- عضو کمیته راهبردی تهیه اطلس زمین شناسی و اکتشافی شهرستان های خراسان رضوی

- مسئول برداشت نمونه های سطحی و جوی در پروژه های گرد و غبار

- مسئول تهیه نقشه 1:50000 ژئومورفولوژی مهندسی سبزوار 

 تدریس 

-مدرس مدعو درس های: مطالعه عکس های هوایی و ماهواره ای، نقشه برداری عملی  در دانشگاه پیام نور

-مدرس مدعو  درس های: زمین شناسی عمومی، زمین شناسی برای جغرافیا، جغرافیای خاک ها، اصول سنجش از دور،  در دانشگاه فردوسی مشهد

 مقالات 

1.ارزیابی شاخص های مورفوتکتونیکی در شکل گیری و تغییرات مخروط افکنه های دامنه جنوبی بینالود (فصلنامه علمی پژوهشی علوم زمین)

2.کاربرد ژئومورفومتری در روابط کمی مخروط افکنه های پلیو کواترنربا استفاده از RS و کنترل صحرایی (مطالعه موردی :پیشانی بینالود جنوبی) فصلنامه علمی – پژوهشی فضای جغرافیایی

3.بررسی قابلیت های ژئومورفوتوریستی زون بینالود در شمال شرق ایران (فصلنامه علوم جغرافیایی)

4.بررسی مخروط افکنه ها و ارزیابی زمین ساخت فعال در دامنه جنوبی بینالود (سی امین گردهمایی علوم زمین)

5.مقدمه ای بر قابلیت های ژئومورفولوژیکی رشته کوه بینالود در شمال شرق ایران (دومین همایش ملی جایگاه مطالعات ژئومورفولوژی در آمایش سرزمین)

6.بحران آب در دشت های خراسان رضوی و بررسی فرونشست زمین در دشت های بحرانی (سومین همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی)

7.سازه های آبی و بحران های ژئومورفیک ناشی از آن (سومین همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی)

8.کاربرد ژئومورفولوژی در روابط کمی مخروط افکنه های پلیو کواترنر (مطالعه موردی: پیشانی بینالود جنوبی با استفاده از RS و کنترل صحرایی) (فصلنامه فضای جغرافیایی)

9.استفاده از داده های ماهواره ای نگرشی نو در شناخت و حفاظت از میراث زمین شناختی(دومین همایش ملی ژتومورفولوژی و پایش تغییرات  محیطی)

10.بررسی فرونشست زمین و چشم اندازها وتحولات ژئومورفولوژی ناشی ازآن در دشت های تراکمی (چاپ در مجله علمی –پژوهشی جغرافیای مناطق خشک )

 توضیحات تکمیلی

- عضویت در کارگروه غارشناسی استان خراسان رضوی

- عضویت و دبیری شورای معاونین اداره کل منطقه شمال شرق

- همکاری در تنظیم و عقد تفاهم نامه انجمن غار و غارشناسی ایرانیان شاخه خراسان رضوی

- عضو کارگروه مخاطرات، زیست محیطی و زمین شناسی مناطق شهری

- عضویت در کارگروه پژوهش ، آموزش و انتشارات سازمان زمین شناسی

- عضویت در کارگروه  پارک موزه علوم زمین 

- عضویت در کارگروه تهیه نقشه های موضوعی و سامانه جامع نقشه ها

- عضو شورای برنامه ریزی و هماهنگی اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق

-نماینده سازمان در انجمن غار و غارشناسی ایرانیان-شاخه خراسان رضوی

 

 

پیام ها:

loader
لینک های تصویری