حسین فردوسی

1396/10/19 تعداد بازدید: 4017
print
حسین فردوسی

نام و نام خانوادگی: حسین فردوسی

سمت: کارشناس اداره اکتشافات فلزی

سابقه فعالیت: 1383 تا کنون

سوابق تحصیلی:

کارشناسی فیزیک کاربردی، دانشگاه بیرجند، 1377

کارشناسی زمین شناسی کاربردی، دانشگاه پیام نور تهران، 1390

کارشناسی ارشد ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، 1382

دانشجوی دکتری اکتشاف معدن، دانشگاه تهران

عنوان پروژه کارشناسی ارشد: حذف اثر توپوگرافی روی داده های مقاومت ویژه و پلاریزاسیون القایی با استفاده از روش محاسبات عددی معادلات دیفرانسیلی

سوابق اجرایی:

 • پردازش داده های ژئوفیزیک هوایی در پروژه جیرفت شامل روشهای رادیومتری، مغناطیس و الکترومغناطیس
 • پردازش داده های ژئوفیزیک هوایی در پروژه جلفا شامل روشهای رادیومتری، مغناطیس و الکترومغناطیس
 • پردازش داده های ژئوفیزیک هوایی در پروژه فسا شامل روشهای رادیومتری و مغناطیس
 • پردازش داده های ژئوفیزیک هوایی در پروژه بندر لنگه شامل روشهای رادیومتری و مغناطیس
 • پردازش داده های ژئوفیزیک هوایی در پروژه لار شامل روشهای رادیومتری و مغناطیس
 • پردازش داده های ژئوفیزیک هوایی در پروژه حاجی آباد شامل روشهای رادیومتری و مغناطیس
 • همکاری با گروه ژئوفیزک هوایی شرکت فوگرو کانادا در پروژه‌های منطقه آلوت استان کردستان و بزمان استان سیستان و بلوچستان شامل روشهای رادیومتری، مغناطیس و الکترومغناطیس
 • همکاری با گروه ژئوفیزک هوایی شرکت McPhare کانادا در پروژه‌های منطقه سنگان و یزد شامل روشهای رادیومتری و مغناطیس
فعالیت های علمی - پژوهشی:
 • داوری مقالات ژئوفیزیک هوایی در سی و دومین کنفرانس علوم زمین 1392
 • مقاله "پیجویی و اکتشاف ناحیه ای در محدوده جنوب چاه شیرین بر اساس داده های ‍ژئوفیزیک هوایی"، محمدرضا اخوان اقدم، حسین فردوسی
 • مقاله "طراحی برداشت های مغناطیس سنجی و رادیومتری هوابرد با ارتفاع پرواز و فاصله خطوط بهینه"، حسین فردوسی
 • ترجمه کتاب " دستورالعمل 323 - آژانس انرژی اتمی، برداشت های طیف سنجی تابش گامای هوابرد"، اسماعیل اسحاقی، حسین فردوسی، آرش سبطی، سازمان زمین شناسی
مهارت ها:
تسلط بر برداشت، پردازش و تفسیر داده های مغناطیس سنجی هوایی، زمینی
تسلط بر برداشت، پردازش داده های رادیومتری زمینی و هوایی
تسلط بر برداشت، پردازش داده های الکترومغناطیس هوایی و زمینی
تسلط بر برداشت، پردازش و تفسیر داده های مقاومت ویژه و پلاریزاسیون القایی
آشنایی کامل با سیستمهای عامل MS-DOS , Windows
آشنایی مقدماتی با سیستم عامل Linux
آشنایی کامل با نرم افزارهایمختلف اداری مایکروسافت از قبیل Power point , Word , Excel , Access, One Note
آشنایی با نرم افزارهایGIS از قبیل Geomatica  و ArcGIS
آشنایی کامل با نرم افزارهای ژئوفیزیکی از قبیل مجموعه (Quick Mag, Model Vision, EmFlow, Mag3D)Encom Res2DInv، 
تسلط بر نرم افزار Geosoft
تسلط بر زبانهای برنامه نویسی C , C++ 
آشنایی خوب با زبانهای برنامه نویسیC#.NET و C++Builder
 
 

 

پیام ها:

loader
لینک های تصویری