حسین هادی زاده

1396/10/20 تعداد بازدید: 4498
print
حسین هادی زاده

 نام و نام خانوادگی: حسین هادی زاده خادر

سمت: رئیس اداره اکتشافات فلزی

سابقه فعالیت: 1387 تا کنون

سوابق تحصیلی:

کارشناسی زمین‌شناسی، دانشگاه آزاداسلامی مشهد، 1380

کارشناسی ارشد زمین‌شناسی اقتصادی، دانشگاه تبریز، 1383

دکترای زمین شناسی اقتصادی، دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، 1394

عنوان پایان‌نامه کارشناسی ارشد: اکتشافات ژئوشیمیایی در محدوده برگه توپوگرافی 1:50000 برندق (از شیت 1:100000 ماسوله) 1383. به راهنمایی آقای دکتر علی اصغر کلاگری.

عنوان پایان‌نامه دکتری: مطالعات زمین شناسی، کانی شناسی، ژئوشیمی و ژنز کانسار پلی متال نیان –  جنوب غربی بجستان (شمال غربی بلوک لوت)، به راهنمایی آقایان دکتر علی اصغر کلاگری و دکتر نیما نظافتی.

سوابق اجرایی:

1- کارشناس مسئول پروژه  اکتشافات عمومی کانسار پلی متال زیارو خواف در مقیاس 1:5000، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، مدیریت شمال شرق (مشهد).

2- کارشناس مسئول پروژه های  اکتشافات عمومی در محدوده های  اکتشافی چاه سنگر، شاهرخ و ده خطیب در جنوب غربی خواف در مقیاس 1:5000، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، مدیریت شمال شرق (مشهد).

3-  کارشناس مسئول پروژه بررسی پتانسیل های معدنی شهرستان خواف، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، مدیریت شمال شرق (مشهد). 

4- کارشناس مسئول پروژه های پی جویی و تهیه نقشه های زمین شناسی – معدنی در محدوده های اکتشافی خوراب 1 و 2 در پهنه صفی آباد خراسان شمالی در مقیاس 1:5000، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، مدیریت شمال شرق (مشهد).

5- همکاری در طرح تهیه کتب و نقشه های جامع کانسارها و پتانسیل های معدنی استان خراسان رضوی(در حال انجام).

بررسی زمین شناسی و پتانسیل های معدنی شهرستان بجستان، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، مدیریت شمال شرق (مشهد).
6-بررسی زمین شناسی  و پتانسیل های معدنی شهرستان گناباد، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، مدیریت شمال شرق (مشهد). 
پروژه  اکتشافات عمومی رگه های اپی ترمال سولفیداسیون پایین در ناحیه نیان بجستان در شمال غربی بلوک لوت، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، مدیریت شمال شرق (مشهد)1395.
7- اکتشافات عمومی کانسار پلی متال تجرود کاشمر در مقیاس 1:5000، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، مدیریت شمال شرق (مشهد)1396.
 

فعالیت های علمی - پژوهشی:

1- مقاله کانی شناسی، نوع و توان فلززایی لکه‌های دگرسانی در حاشیه رودخانه قزل اوزن در شمال شرق زنجان. مجله بلورشناسی و کانی‌شناسی ایران. بهار و تابستان 1385 ص 37-23.

2- مقاله اکتشافات ژئوشیمیایی و مطالعات کانی‌های سنگین در رسوبات رودخانه‌ای در برگه توپوگرافی 1:50000 برندق شمال شرق زنجان ایران. مجله علوم زمین سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور. زمستان 1385 ص 115-102. 

2- مقاله زمین‌شناسی، سنگ نگاری، دگرسانی و کانه زایی   در کانسار چند فلزی (Pb-Zn-Cu-Au-Ag) نیان، بجستان،  شمال باختری بلوک لوت،  شرق ایران. مجله علوم زمین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور. زمستان 1393.

4- مقاله ژئوشیمی و متاسوماتیسم  پتاسیم درسنگ های میزبان کانه زایی کانسار اپی ترمالی  نیان واقع در شمال غربی بلوک لوت- شرق ایران. مجله علوم زمین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور. بهار 1394.

مقالات ارائه شده درکنفرانس های داخلی:

1- مقاله اکتشافات ژئوشیمیایی برای عناصر کمیاب در شمال شرق زنجان برگه توپوگرافی 1:50000 برندق. هشتمین همایش انجمن زمین‌شناسی ایران. دانشگاه شاهرود 1383. صفحات 185-175. (مقاله بصورت سخنرانی).

2- مقاله بررسی دگرسانی‌های حاشیه رودخانه قزل اوزن در شمال شرق زنجان، بیست و سومین گردهمایی علوم زمین سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور. بهمن ماه 1383. (مقاله بصورت سخنرانی).

3- مقاله  اندازه گیری فلزات سنگین منابع آبی موجود در سازندهای فیلیتی غرب مشهد، نخستین کنفرانس ملی پ‍ژوهش های کاربردی منابع آب ایران، آب منطقه ای کرمانشاه، اردیبهشت 1389.

4- مقاله بررسی زمین شناسی اقتصادی لایه های مس رسوبی چهرگان، نوزدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران.دانشگاه تبریز. شهریور ماه 1389.

5- مقاله کانی شناسی و پیدایش احتمالی لایه های رسوبی مس دار در غرب تسوج (آذربایجان شرقی) نخسین گردهمایی و همایش ملی بررسی دستاوردهای پژوهشگران علوم زمین ایران.دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال.خرداد 1389.

6- مقاله معرفی رگه های آمیتیستی در کانسار پلی متال نیان در جنوب غربی بجستان. دومین همایش فیروزه و سنگ های قیمتی ایران.

7- مقاله توده های گرانیتوئیدی پس از برخوردی در شمال غربی بلوک لوت و اهمیت ژئودینامیکی آنها. سی و دومین گردهمایی علوم زمین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور. 1392 مشهد.

8- مقاله پی جویی مواد معدنی در گستره شمالی بلوک لوت(ناحیه بجستان) با اشتفاده از مطالعات سنجش از دور. پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران. 1390. دانشگاه خوارزمی.

 Calc-alkaline Magmatic Activities and Related Mineralization in the Northwest of the Lut Block (Eastern Iran).AGU(American Geophysical Union) Fall Meeting.15-19 December(2008).

 Investigation on quality of groundwater of Malekan Plain, The First International Applide Geological Congress, Islamic Azad University of Mashhad, Aprill 2010.

توضیحات تکمیلی:

- تدریس دروس کانی شناسی و زمین شناسی اقتصادی از بهمن ماه 1386 تا خرداد 1388 در گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد.

- عضو سازمان  نظام مهندسی معدن از سال 1383 تاکنون.

- دارای پروانه اشتغال درجه 2 سازمان نظام مهندسی معدن در زمینه های طراحی و نظارت.

- عضو کمیسیون گواهی کشف سازمان صنعت معدن و تجارت استان خراسان رضوی از تاریخ 1/8/94 تا  1/6/95 

- مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد

مهارت‌های فنی:
1- اجرای پروژه‌های ژئوشیمی به روش آبراهه‌ای در مقیاس‌های ناحیه‌ای ، نیمه تفصیلی و تفصیلی.
2- تهیه و ترسیم نقشه‌های زمین‌شناسی، زمین‌شناسی معدنی و ژئوشیمیایی در مقیاس‌های مختلف. 
3- پی جویی های اکتشافی، تخمین و ارزیابی ذخایر معدنی فلزی و غیر فلزی.
4- طراحی، برداشت و ترسیم ترانشه های اکتشافی، لاگینگ مغزه های حفاری و ترسیم نقشه های زیرزمینی کانسارها.
مهارت های نرم آفزاری:
آشنایی با نرم افزارهایOffice 2010, Adobe Photoshop , Adobe Illustrator, Autocad, Spss, Surfer, ArcGis
 

 

پیام ها:

loader
لینک های تصویری