رضا منظمی باقرزاده

1396/10/25 تعداد بازدید: 2589
print
رضا منظمی باقرزاده

نام و نام خانوادگی: رضا منظمی باقرزاده

تحصیلات: دکتری، زمین شناسی اقتصادی

سمت: رئیس اداره ارتباطات و اطلاع رسانی

 

سوابق اجرایی:

16 سال سابقه کار در فعالیت های زمین شناسی و اکتشاف معدن در سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی مرکز مشهد که اهم آنها عبارتند از:

1- انجام پروژه طراحی شبکه و نمونه برداری ژئوشیمیایی نقشه های 1:100.000 بیرجند، سهل آباد، مختاران، چهارفرسخ، بصیران، چاهداشی، ده سلم، بالازرد.

2- انجام پروژه های اکتشاف طلا در لستونیت های محور بیرجند – نهبندان (فاز مطالعاتی اول و دوم)، 1379 -1381، همراه با گزارش.

3- انجام پروژه اکتشاف طلا در لیستونیت های مناطق مختاران و سهل آباد و تهیه نقشه های 1:5000 این مناطق (مرحله اکتشاف نیمه تفصلی)، 1381-1382، همراه با گزارش.

4- انجام پروژه اکتشاف قلع در شمال شاهکوه (مرحله اکتشاف نیمه تفصیلی)، 1381-1382، همراه با گزارش.

5- تهیه نقشه زمین شناسی 1:25000 خنجری از نقشه 1:100.000 بردسکن همراه با گزارش اولیه.

6- انجام پروژه ارزیابی مقدماتی پتانسیل معدنی شهرستان فریمان،  همراه با گزارش.

7- انجام پروژه اکتشاف چکشی (زمین شناسی اقتصادی) برگه 1:100.000 سهل آباد، همراه با گزارش.

8- انجام پروژه اکتشاف چکشی (زمین شناسی اقتصادی) برگه 1:100.000 مختاران، همراه با گزارش.

9- انجام پروزه اکتشافات ژئوشیمیایی سیستماتیک در برگه 1:100.000 زوزن، همراه با گزارش.

10- انجام پروژه اکتشاف مقدماتی مواد اولیه سیمان سفید در منطقه تربت حیدریه، همراه با گزارش.

11- انجام پروزه برداشت نمونه های کانی سنگین و چک آنومالی برگه 1:100.000 جنوب سه چنگی، 1382.

12- انجام پروژه برداشت نمونه های سنگی و ژئوشیمیایی منطقه معدنی شوراب فردوس، 1383.

13- انجام پروژه بررسی زمین شناسی اقتصادی محدوده برگه های 1:100.000 تایباد و خواف، 1385-1386.

14- تهیه نقشه زمین شناسی – معدنی 1:1000 محدوده اکتشافی آنتیموان حسن آباد نیشابور، همراه با گزارش.

15- تهیه گزارش ارزیابی آخرین وضعیت پروژه های اکتشافی در خراسان جنوبی (اکتشاف موضوعی و ادامه اکتشافات در نواحی امیدبخش).

16- نگارش قریب به 30 طرح و گزارش پایان دوره اکتشاف محدوده های مختلف از جمله سنگ های تزیینی (مرمریت، گرانیت)، سنگ لاشه، آنتیموان، مس، طلا و عناصر همراه، کرومیت، منگنز، پلاسر آهن، اندیس های آهن، پلی متال و ...

17- همکاری در تجهیز هر چه بهتر موزه علوم زمین اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق.

 

عناوین گزارشات زمین شناسی – معدنی (اکتشافی)

18- ناظر فنی پروژه اکتشاف ژئوشیمیایی برگه 1:100.000 دیهوک ، 1384- 1385، استان یزد.

19- ناظر علمی طرح تحقیقاتی مطالعه رقابت پذیری مواد معدنی استان خراسان رضوی با توجه به بازارهای بین المللی به ویژه کشورهای همسایه، 1385-1386.

20- ناظر فنی پروژه طرح شناسایی مصالح ساختمانی و سنگ های تزیینی در استان خراسان جنوبی، 1386 -1387

21- ناظر بر عملیات ژئوفیزیک در منطقه بصیران – هنگران (استان خراسان جنوبی)، 1380

عناوین گزارشات زمین شناسی – معدنی (اکتشافی):

1- گزارش اکتشاف چکشی (پی جویی زمین شناسی اقتصادی) نقشه 1:100.000 مختاران، 1379

2- گزارش اکتشاف چکشی (پی جویی زمین شناسی اقتصادی) نقشه 1:100.000 سهل آباد، 1380

3- گزارش اکتشاف طلا در لیستونیت های محور بیرجند – نهبندان (مرحله مقدماتی)، فاز اکتشافی اول و دوم، شهریور 1380.

4- گزارش اکتشاف طلا در لیستونیت های مناطق مختاران و سهل آباد (مرحله اکتشاف نیمه تفصیلی) همراه با انجام عملیات ژئوفیزیک  حفاری، مهرماه 1382.

5- گزارش اکتشاف نیمه تفصیلی قلع در شمال شاهکوه، مهرماه 1382.

6- گزارش پیشرفت فیزیکی شماره (1) اکتشاف ژئوشیمیایی سیتماتیک در نقشه 1:100.000 سلطان آباد، تیرماه 1383.

7- گزارش اکتشاف مقدماتی مواد اولیه سیمان سفید تربت حیدریه، اسفندماه 1383.

8- گزارش ارزیابی مقدماتی پتانسیل معدنی شهرستان فریمان، 1384.

9- اکتشاف ژئوشیمیایی سیستماتیک در نقشه یکصدهزارم زوزن، اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق، 1385.

10- گزارش و نقشه زمین شناسی – معدنی 1:1000 آنتیموان حسن آباد نیشابور، پاییز 1386.

11- گزارش بررسی زمین شناسی اقتصادی نقشه های 1:100.000 تایباد، پاییز 1387.

سوابق علمی - پژوهشی:

 مقالات ارائه شده:

1- منشا کانه زایی منگنز در منطقه داراب – نیریز، استان فارس، اولین همایش انجمن زمین شناسی ایران، تهران، 1376.

2- مطالعه ژئوشیمیایی، کانی سنگین، خاستگاه و پتانسیل طلا در لیستونیت های هنگران، منطقه مختاران، بیست و یکمین گردهمایی علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، 1381.

3- کاربرد روش پلاریزاسیون القایی و حفر گمانه های اکتشافی در مطالعه تحت الارضی زون سیلیسی سولفید طلادار لیستونیت های شمال شرق هنگران، جنوب برگه مختاران، بیست و دومین گردهمایی علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، 1382.

4- مطالعه ژئوشیمی و کانی سنگین رگه های کوارتز تورمالین قلع دار در شمال شاهکوه در مرحله اکتشاف عمومی، بیست و سومین گردهمایی علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، 1383.

5- مقایسه لیستونیت های شمال غرب نهبندان با لیستونیت های ترکیه، عربستان، مراکش و ایتالیا و بررسی منشا و کانی سازی طلا در لیستونیت های نهبندان بر پایه مطالعات ژئوشیمی، کانی سازی، ژئوفیزیک و مغزه های حفاری، بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، 1386.

6- Gold exploration in the listwaenite rocks on the basis of geochemistry, geophysics, heavy minerals, and drilling study, East Iran، بیست و یکمین گردهمایی جهانی معدن، کراکو، لهستان، 2008.

7- بررسی ژنز لیستونیت های طلادار با استفاده از مطالعات کانی شناسی، زئوشیمی، سیالات درگیر و ایزوتوپ های پایدار (اکسیژن، کربن، گوگرد) در زون افیلیت – فلیش شرق کشرو (منطقه هنگران – جنوب بیرجند)، اولین همایش زمین شناسی اقتصادی ایران، مشهد، 1389.

8- اکتشافات زئوشیمیایی، کانی سنگین و دما سنجی سیالات درگیر بخش شمالی کمپلکس پلوتونیک تکنار (شمال بردسکن)، اولین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران، مشهد، 1389.

9- بررسی الگوی منطقه بندی ژئوشیمیایی و کانی سنگین مس،روی، طلا، نقره و سرب در شرق معدن تکنار (شمال غرب بردسکن)، بیست و نهمین گردهمایی علوم زمین، 1389.

10- ژئوشیمی، آلتراسیون، پتروژنز و دماسنجی سیالات درگیر در سنگ های پلوتونیک شمال کمپلکس تکنار (شمال غرب بردسکن)، چهارمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور، مشهد، 1389.

11- ژئوشیمی  و پترولوژی سنگ های حدواسط تا بازیک شرق معدن تکنار (شمال غرب بردسکن)، دومین همایش زمین شناسی اقتصادی ایران، دانشگاه لرستان، 1390.

12- مطالعه پترگرافی و آلتراسیون های کمپلکس گرانیتوئیدی بخش مرکزی زون تکنار جهت تهیه نقشه زمین شناسی و زون های دگرسانی و استفاده از داده های ماهواره ای اسپات جهت بررسی خطواره های منطقه (شمال غرب بردسکن)، سی امین گردهمایی علوم زمین، 1390.

13- Geochronology (U-Pb) zircon at the Taknar zone rhyolites and acidic and intermediate bodies and tectonic setting in North East Iran (North west Bardaskan city).، سی و چهارمین گردهمایی جهانی علوم زمین، 2012، بریزبن، استرالیا.

14- ژئوکرونولوژی و ژنز کانسار تکنار (شمال غرب بردسکن)، سی و ششمین گردهمایی علوم زمین، 1396.

15- مطالعه ژئوشیمیایی، کانی سنگین، خاستگاه و پتانسیل طلا در لیستونیت های هنگران، منطقه مختاران، فصلنامه علوم زمین، پاییز 1385.

16- بررسی ژنز لیستونیت های طلادار با استفاده از مطالعات کانی شناسی، ژئوشیمی، سیالات درگیر و ایزوتوپ های پایدار (اکسیژن، کربن و گوگرد) در زون افیولیت – فلیش شرق کشور (منطقه هنگران – جنوب بیرجند)، ارائه شده به دبیرخانه فصلنامه علوم زمین و معدن (در نوبت چاپ).

17- U–Pb zircon geochronology, petrochemical and Sr–Nd isotopic characteristic of Late Neoproterozoic granitoid of the Bornaward Complex (Bardaskan-NE Iran) By: R. Monazzami Bagherzadeh*1, M.H. Karimpour1, G. Lang Farmer2, C.R. Stern2, J.F. Santos3, B. Rahimi1, M.R. Heidarian Shahri1، Journal of Asian Earth Sciences

18- ژئوکرونولوژی (U-Pb) زیرکن، پتروگرافی، ژئوشیمی و رادیوایزوتوپ های ریولیت های برنورد (مرکز زون تکنار – شمال غرب بردسکن)، رضا منظمی باقرزاده، محمد حسن کریم پور، ج. لانک فارمر، چارلز ر. استرن، ژوز فرانسیسکو سانتوز، سارا ریبیرو، بهنام رحیمی و محمدرضا حیدریان، مجله زمین شناسی اقتصادی ایران.

19- سن سنجی، پترولوژی، زئوشیمی و تکتونوماگماتیسم سنگ های حدواسط و مافیک کمپلکس پلوتونیک برنورد (شمال غرب بردسکن)، رضا منظمی باقرزاده، محمد حسن کریم پور، ج. لانک فارمر، چارلز ر. استرن، ژوز فرانسیسکو سانتوز، سارا ریبیرو، بهنام رحیمی و محمدرضا حیدریان، مجله زمین شناسی اقتصادی ایران.

20- تالیف کتاب "پاسخ تحلیلی آزمون های کارشناسی ارشد زمین شناسی"، 1374 – 1394.

توضیحات تکمیلی:

هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فردوس (1376-1378)

استاد مشاور پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد رشته های زمین شناسی اقتصادی و اکتشاف معدن (1386 -1390)

همکاری در برگزاری آزمایشگاه مینرالوگرافی برای دانشجویان دوره کارشناسی در دانشگاه شیراز

تدریس دوره آموزشی ژئوشیمی اکتشافی در سازمان نظام مهندسی استان خراسان رضوی

تدریس دوره زمین شناسی اقتصادی، تخمین و ارزیابی ذخایر معدنی، اصول اکتشافات مواد معدنی در دانشگاه های پیام نور قوچان و بجنورد و همچنین تدریس درس اکتشافات زئوشیمیایی در دوره های آموزشی سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی

 
پیام ها:

loader
لینک های تصویری