علی عسکری

1396/10/20 تعداد بازدید: 5492
print
علی عسکری

 نام و نام خانوادگی: علی عسکری

سمت: معاون اکتشاف مواد معدنی

سابقه فعالیت: اردیبهشت ماه 1375 تا کنون

سوابق تحصیلی:

کارشناسی زمین شناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، 1370

کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، 1376

دانشجوی دکتری زمین شناسی اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد

سوابق اجرایی:

1- زمین شناس همراه در تهیه نقشه زمین شناسی درونه و سلطان آباد، با مقیاس 1:100000، 1377

2 - مطالعه شیل های منبسط شونده در شمال استان خراسان(1376) 

3- پیجوئی مواد معدنی در بخشهایی از استان خراسان شمالی ، رضوی و جنوبی از جمله در منطقه کاشمر، بردسکن، ازبک کوه، قوچان، سبزوار و ....(1377-1375)

4 -  بررسی مقدماتی پلایای استان خراسان از نظر انباشت مواد معدنی بویژه عنصر لیتیوم، 1378

5 - همکاری با طرح اکتشاف طلا در محدوده معدنی ارغش ـ چشمه زرد (جنوب غرب نیشابور), تهیه گزارش و نقشه     زمین شناسی ـ معدنی با مقیاس 1:5000 ، 1379

6 -  همکاری در اکتشاف ژئوشیمیایی ورقه های0 1:10000 بصیران , ده سلم , چاهداشی (1381-1379)

7 -  بررسی زمین شناسی اقتصادی ورقه 1:100000 بصیران، 1380

8 -  همکاری با طرح اکتشاف طلا در استان آذربایجان غربی شهرستان اهر منطقه ورزقان

9- پیجویی و تهیه گزارش و نقشه زمین شناسی – معدنی منطقه اکتشافی هیرد در مقیاس 1:20000 (1382)

10-  انجام پروژه پیجوئی و اکتشاف در ناحیه امیدبخش معدنی کلاته تیمور (کاشمر)، تهیه گزارش و نقشه، 1384

11 -  مسئول پروژه اکتشاف عمومی کانسار مس ـ طلای چاه زاغو، شمال غرب نهبندان، تهیه گزارش و نقشه، 1385  

12 -  مسئول پروژه اکتشاف عمومی کانسار پلی متال چاه کلپ، شمال غرب نهبندان، تهیه گزارش و نقشه، 1386 

13 - مسئول پروژه اکتشاف و پیجوئی قلع و تنگستن در منطقه شاهکوه، شمال غرب نهبندان، تهیه گزارش و نقشه، 1386 

14 – گزارش اکتشاف عمومی کانسار طلای هیرد (تارگت شماره 1)، 1388

15 – پیجویی پتانسیلهای معدنی در گستره شهرستان بشرویه و تهیه گزارش مربوطه، 1389

16- همکاری با طرح اکتشاف طلا در محدوده معدنی زرمهر ـ خوش دره (طلای پلاسری )، تربت حیدریه

17 - همکاری در اجرای بخشی از فعالیتهای اکتشافی در منطقه طلای خونیک(خراسان جنوبی)  

18 – ناظر حفاری  شش پروژه اکتشافی در استان خراسان رضوی و جنوبی 

19 – گزارش اکتشاف تفصیلی کانسار طلای هیرد (تارگت شماره 3)، 1390

20- مسئول پروژه اکتشاف عمومی محدوده معدنی مس گیوشاد، جنوب بیرجند، تهیه گزارش و نقشه، 1393  

21 –  اکتشاف تفصیلی کانسار طلای هیرد (تارگت شماره 4)، ناتمام

22 – گزارش اکتشاف عمومی کانسار قلع- مس شاهکوه، ناتمام

سوابق علمی - پژوهشی:

1- کانه زائی تنگستن – قلع(مس –روی – طلا) چینه سان در منطقه چاه کلپ(جنوب بیرجند)، بیست و دومین گردهمایی علوم زمین،1382، علی شعله ، ابراهیم راستاد ، علیرضا باباخانی ، علی عسکری

2- ژئوشیمی عناصر اصلی و کمیاب در ماده معدنی و سنگ های همراه کانسار پلی متال چاه کلپ، جنوب بیرجند، بیست و سومین گردهمایی علوم زمین،1383، علی شعله ، ابراهیم راستاد ، علیرضا باباخانی ، علی عسکری

3 - ساخت و بافت و کانی شناسی کانسار  تنگستن - قلع (مس- روی- طلا) در توالی آتشفشانی - رسوبی تریاس بالایی - ژوراسیک در منطقه چاه کلپ ، جنوب بیرجند، بیست و سومین گردهمایی علوم زمین،1383، علی شعله، ابراهیم راستاد، علیرضا باباخانی، علی عسکری

4- کانه زائی طلای هیرد : نمونه ای از ذخایر طلای مرتبط با نفوذی های گرانیتوئیدی احیایی، بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین،1384، حسن  اشراقی ، ابراهیم راستاد ، محمد هاشم امامی ، علی عسکری

5 - مطالعه زمین شناسی و همبستگی عناصر تنگستن _ قلع _ مس و روی در کانسار پلی متال چاه کلب(جنوب بیرجند) (سید احمد مظاهری، محمد حسین زرین‌کوب، علی عسکری، علی یاحقی دانشجوی کارشناسی ارشد)  چاپ در مجموعه مقالات سیزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران، (مجموعه مقالات)،1384،  دانشگاه شهید باهنر کرمان، ص 293-298 بهمن 84.

5 – زمین شناسی ، کانی سازی و ژئوشیمی منطقه اکتشافی طلای هیرد، استان خراسان جنوبی، چهاردهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران، محمد حسن کریم پور، آزاده ملک زاده شفارودی، محمدرضا حیدریان شهری، علی عسکری

6 - مطالعه سنگ شناسی و کانی شناسی کانسار پلی متال چاه کلپ (جنوب بیرجند)، چهاردهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران، 1385، علی یاحقی، سید احمد مظاهری، محمد حسین زرین کوب، علی عسکری

7 – پتروگرافی، پترولوژی و پتروژنز توده های نفوذی ناحیه معدنی هیرد(جنوب بیرجند)، چهاردهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران، 1385، معصومه علیمحمدی، احمد خاکزاد، محمد حسین زرین کوب ، علی عسکری ، محمد علی قربانی

8 – ژئوشیمی و ارزیابی اقتصادی لیستونیتهای چاه زاغو ، منطقه مختاران، چهاردهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران، 1385، محمد علی  شهابی چشمه موسی ، علی عسکری ، جمشید شهاب پور 

9 – الگوی کششی پهنه برشی سیه کمر در ناحیه معدنی هیرد، اولین کنگره زمین شناسی کاربردی ایران ،1386،

محمد علی قربانی ، محسن پورکرمانی، محمد محجل، محمد محدی خطیب ، علی عسکری 

10 - ویژگیهای کانی¬شناسی و ژئوشیمیایی لیستونیت های منطقه چاه زاغو، شرق ایران، محمد علی شهابی، جمشید شهاب پور، محمد حسین زرین کوب، علی عسکری، یازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، 1386، دانشگاه فردوسی مشهد، 15-13 شهریور ماه.

11- بررسی کیفیت آب قنات های منطقه اکتشافی طلای هیرد(جنوب بیرجند)، اولین کنفرانس بین المللی مدیریت منابع آب، 1388، الهام دم شناس، بهناز دهرآزما، محمود صادقیان، علی عسکری

12 – بررسی طلا و نقره در آبهای زیرزمینی منطقه طلای هیرد، بیست و هفتمین گردهمایی علوم زمین، سیزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، 1388، الهام دم شناس، بهناز دهرآزما، محمود صادقیان، علی عسکری

13 – بررسی تاثیر کانه زایی طلا بر پراکندگی طلا، نقره و آنتیموان در آبهای زیرزمینی منطقه معدنی طلای هیرد، نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران، 1389، الهام دم شناس، بهناز دهرآزما، محمود صادقیان، علی عسکری

14- زمین شناسی، کانی سازی و تحلیل ناهنجاریهای ژ‍ئوفیزیکی(IP,RS) در ناحیه معدنی طلای هیرد(جنوب بیرجند)، دومین همایش انجمن زمین شناسان اقتصادی ایران،1390، علی عسکری، محمد حسن کریم پور، آزاده ملک زاده شفارودی

15 – زمین شناسی و کانی سازی کانسار طلای شماره 3 در ناحیه معدنی هیرد(جنوب بیرجند)، چهارمین همایش انجمن زمین شناسان اقتصادی ایران،1391، علی عسکری، محمد حسن کریم پور، سید احمد مظاهری، آزاده ملک زاده شفارودی

16- مطالعه زمین شناسی، کانی سازی و ژئوشیمی در کانسار آهن ملک آباد روستای استاج، هفتمین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران، 1394، سیده معصومه عبادی راد، محمدرضا حیدریان شهری، سیداحمد مظاهری، علی عسکری

17- Study geology, mineralization and magnetometry in iron Molk abaad village ostaj, At Islamic Azad University, Mashhad Branch, Mashhad, Iran,2015, Seyyedeh Maasomeh Ebadirad, Mohammadreza Haidarianshari, Sayyed Ahmad Mazaheri, Ali askari

18- کریم پور محمدحسن,ملک زاده شفارودی آزاده,حیدریان محمدرضا,عسکری علی،(1386)، کانی سازی، دگرسانی، و ژئوشیمی منطقه اکتشافی طلا- قلع هیرد، استان خراسان جنوبی، فصلنامه بلورشناسی و کانی شناسی ایران،  بهار و تابستان 1386; شماره 15(1): ص67-90 
19- حسن  اشراقی ، ابراهیم راستاد ، محمد هاشم امامی ، علی عسکری(1387) : کانه زایی طلای هیرد نمونه ای از ذخایر مرتبط با توده های نفوذی گرانیتوئیدی احیایی در ایران (جنوب بیرجند)، فصلنامه علوم زمین،شماره 69 ،   ص 2-19 
20- علی عسکری، محمد حسن کریم پور، سید احمد مظاهری، آزاده ملک زاده شفارودی(1393)، تفسیر داده¬های ژئوفیزیکی (IP/RS) محدوده معدنی طلای هیرد بر مبنای مطالعات زمین¬شناسی، دگرسانی و کانه¬زایی، فصلنامه علوم زمین، شماره 94 ، زمستان 1393، صفحه 235 الی 246
21- مقدمه ای بر اکتشافات طلا در منطقه ارغش ، 1379، جعفر طاهری ، علی عسکری
22- تقسیم بندی صنعتی رسها ( بنتونیت و فولر ارث)، 1375، ترجمه و تالیف : علی عسکری
توضیحات تکمیلی:
- تدریس مبانی تهیه نقشه های زمین شناسی- معدنی بزرگ مقیاس (نظام مهندسی معدن خراسان رضوی)
- تدریس نمونه برداری معدنی عمومی (نظام مهندسی معدن خراسان رضوی)
- مشاور چندین پایان نامه کارشناسی ارشد
- مربی کارآموزی دهها دانشجوی رشته اکتشاف معدن از دانشگاه بیرجند ،طبس، شاهرود ، کرمان و ....
- تهیه و تدوین بیش از 20(بیست) طرح اکتشاف و  بیش از 10 (ده ) گزارش مقدماتی و نهایی مواد معدنی مختلف (آهن، مس، طلا، قلع، سرب و روی، کرومیت، پرلیت، سنگ لاشه، مرمریت، گرانیت، تراورتن، خاک صنعتی، سیلیس، و ...) و ارائه به سازمان صنایع و معادن استانهای خراسان رضوی و جنوبی و سازمان نظام مهندسی 
- همکاری و عضو کارگروه بررسی طرحها و گزارشات نهایی در نظام مهندسی معدن استان خراسان رضوی در طی دوره های مختلف، عضو کارگروه ارجاء خدمات فنی در سال 1396-1394
- مربی تایید شده در نظام مهندسی معدن کشور به جهت برگزاری دوره های تهیه نقشه های زمین شناسی – معدنی بزرگ مقیاس، تدوین طرحهای اکتشافی و نمونه برداری معدنی
- عضو سازمان نظام مهندسی معدن استان خراسان رضوی در رسته پیجوئی و اکتشاف و دارای پروانه اشتغال به کار با پایه یک در زمینه طراحی و اجرا
 
پیام ها:

loader
لینک های تصویری