محمود پورخسرو

1396/10/25 تعداد بازدید: 3280
print
محمود پورخسرو

 نام و نام خانوادگی: محمود پورخسرو

سمت: کارشناس اداره اکتشافات غیرفلزی

سابقه فعالیت: اسفند ماه 1387 تا کنون

سوابق تحصیلی:

کارشناسی زمین شناسی

کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، 1382

عنوان پایان نامه دوره کارشناسی: مطالعات و تهیه نقشه زمین شناسی ۱:۲۵۰۰۰ منطقه رباط خاکستری واقع در جنوب شرق مشهد

عنوان پایان نامه دوره کارشناسی ارشد: مطالعات، کانی سازی، آلتراسیون، ژئوشیمی و پتروگرافی منطقه کجه واقع در شهرستان فردوس (استان خراسان رضوی)

سوابق اجرایی:

کارشناس در پروژه اکتشافات ژئوشیمیایی برگه های ۱:۱۰۰۰۰۰ بالازرد، آبیز، پرتگ، ماهیرود و رادکان

کارشناس در پروژه اکتشافات ژئوشیمیایی برگه های ۱:۲۵۰۰۰ کمریوارخامی جاجرم، مردهک جیرفت و جبال بارز کرمان

کارشناس در پروژه اکتشاف عمومی مس و … در محدوده چاه سنگر خواف

کارشناس در پروژه اکتشاف عمومی مس و … در محدوده کلاته محمداسد خواف

کارشناس در پروژه اکتشاف عمومی آهن و … در محدوده شاهرخ خواف

کارشناس در پروژه اکتشاف عمومی طلا، مس و … در محدوده زیارو خواف

کارشناس در پروژه زمین شناسی اقتصادی و کاربرد صتعتی بنتونیت ها و خاک های صنعتی استان خراسان رضوی

کارشناس در پروژه پی جوئی و تهیه نقشه های زمین شناسی محدوده آهن، سرب و روی خوراب صفی آباد خراسان شمالی

کارشناس در پروژه پی جوئی و تهیه نقشه های زمین شناسی محدوده آهن، سرب و روی قزلرقلعه صفی آباد خراسان شمالی

کارشناس در پروژه پی جوئی روی در استان خراسان جنوبی

تهیه نقشه زمین شناسی – معدنی ۱:۵۰۰۰زیارو خواف

پروژه پی جوئی مواد معدنی در منطقه ده خطیب خواف

پروژه سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی در برگه موسویه خراسان جنوبی

پروژه پی جوئی و اکتشاف گلاکونیت های کپه داغ (سنگانه، آبگرم، زاوین، حمام قلعه)

پروژه تهیه نقشه های زمین شناسی اقتصادی ۱:۲۵۰۰۰ دوکوهه خوسف خراسان جنوبی

پروژه زمین شناسی و پتانسیل های معدنی شهرستان سبزوار

پروژه زمین شناسی و پتانسیل های معدنی شهرستان نیشابور

پروژه زمین شناسی و پتانسیل های معدنی شهرستان جوین

پروژه زمین شناسی و پتانسیل های معدنی شهرستان جغتایی

پروژه زمین شناسی اقتصادی و کاربرد صتعتی پرلیت های استان خراسان رضوی

پروژه زمین شناسی اقتصادی و کاربرد صتعتی سیلیس های استان خراسان رضوی

پروژه شناسنامه معادن غیرفلزی استان خراسان رضوی

سوابق علمی - پژوهشی:

1. زمین شناسی، کانی سازی، دگرسانی و دستاوردهای ژئوشیمیایی در منطقه کجه فردوسل، مجله علمی -  پژوهشی بلورشناسی و کانی شناسی ایران 1387

2. مطالعات سنگ شناسی، آلتراسیون و ژئوشیمیایی شرق چاه پالون واقع در شهرستان فردوس، همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران 1385 بیرجند

3. مطالعه دگرسانی، هاله های ژئوشیمیایی اولیه و ثانویه و ارتباط آنها با کانی سازی در اندیس معدنی رحیمی، همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران 1385 بیرجند

4. پترولوژی، آلتراسیون و ژئوشیمی منطقه اکتشافی مس- طلای پورفیری کجه در شمال غرب زون لوت و شرق ایران، همایش انجمن زمین شناسی ایران 1386 مشهد

5. اکتشافات ژئوشیمیایی، کانی سنگین و دماسنجی سیالات درگیر بخش شمالی کمپلکس پلوتونیک تکنار، همایش زمین شناسی اقتصادی ایران1389 مشهد

6. اکتشافات لیتوژئوشیمیایی در محدوده بزوشک استان خراسان رضوی؛ با استفاده از آنالیز مولفه های اصلی و خوشه-ای، همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور 1389 مشهد

7. بررسی الگوی منطقه‌بندی ژئوشیمیایی و کانی سنگین مس، روی، طلا، نقره و سرب در شرق معدن تکنار، بیست و نهمین گردهمایی علوم زمین 1389 تهران

8. اکتشافات لیتوژئوشیمیایی در محدوده دیزباد استان خراسان رضوی؛ با استفاده از آنالیز مولفه های اصلی و خوشه ای، همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست، دانشگاه آزاد 1389 اسلام شهر

9. بررسی های آماری متغیرهای ژئوشیمیایی در رسوبات آبراهه ای محدوده بزوشک، همایش زمین شناسی اقتصادی ایران 1390 خرم آباد

10. بررسی های ژئوشیمیایی و شناسایی مناطق کانی سازی در محدوده اکتشافی شاهرخ خواف، همایش زمین شناسی اقتصادی ایران 1390 خرم آباد

11. مطالعه منشاء عناصر فلزی در رسوبات آبراهه ای منطقه قاسم آباد با استفاده از روش های آماری چندمتغیره، انجمن زمین شناسی ایران 1390 تهران

12. بررسی میزان آلودگی عناصر مس و روی و تعیین گونه بندی آنها  در منطقه معدنی دوست بیگلو، انجمن زمین شناسی ایران 1390 تهران

13. شناسایی زون های آگات دار در  برگه های 1:100000 موسویه و سارغنج، گردهمایی علوم زمین 1391 تهران

دوره های آموزشی گذرانده شده:

قانون معادن و آئین نامه اجرائی

آئین نامه ایمنی در معادن

اصول تهیه طرح های اکتشافی

مقدماتی و پیشرفته  GPS

آشنایی با خاک های صنعتی

Surfer نرم افزار

روش تهیه طرح های بهره برداری

Rockwork نرم افزار

آموزش مسئولین فنی معادن

استخراج مکانیزه سنگ های ساختمانی

مقدماتی و پیشرفته GIS  نرم افزار

اصول اکتشافات ژئوشیمیایی

سنجش از دور

دوره آموزشی با موضوع نشست تخلیه تلفنی

کارگاه آموزشی زمین ساخت و لرزه زمین ساخت

نمونه برداری عمومی

کارگاه آموزشی مدل سازی و ارزیابی ذخیره کانسارها

دوره آموزشی آشنایی با دورکاری

دوره آموزشی آشنایی با اصلاح الگوی مصرف

دوره آموزشی آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری

دوره آموزشی روش شناسی و تکنیک های تحقیق

Data mine نرم افزار

نقشه خوانی زمین شناسی

اصول تهیه نقشه های زمین شناسی بزرگ مقیاس

حفاری و نمونه برداری اکتشافی

توضیحات تکمیلی:
عضو سازمان نظام مهندسی معدن استان خراسان رضوی
دارای پروانه اشتغال در زمینه طراحی و نظارت از سازمان نظام مهندسی معدن استان خراسان رضوی
همکاری و عضو کارگروه بررسی طرحها و گزارشات نهایی در نظام مهندسی معدن استان خراسان رضوی 
پیام ها:

loader
لینک های تصویری