مرتضی قنبری

1396/10/20 تعداد بازدید: 3454
print
مرتضی قنبری

نام و نام خانوادگی: مرتضی قنبری جلودار

سمت: کارشناس اداره اکتشافات فلزی

سوابق تحصیلی:

کارشناسی استخراج معدن، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 1376

کارشناسی ارشد ژئوفیزیک - زلزله شناسی، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، 1381

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد:  بررسی لرزه خیزی ناحیه کرمان با تاکید بر زلزله سال 1998 گلباف

سوابق اجرایی:

1-پردازشگر پروژه ژئوفیزیک هوایی معلمان-ترود

2- پردازشگر پروژه ژئوفیزیک هوایی جنوب خراسان

3- پردازشگر پروژه ژئوفیزیک هوایی جیرفت

4- پردازشگر پروژه ژئوفیزیک هوایی جلفا

5- پردازشگر پروژه ژئوفیزیک هوایی سنگان-تربت حیدریه

6- پردازشگر پروژه ژئوفیزیک هوایی یزد

1- کارشناس برداشت پروژه ژئوفیزیک هوایی جنوب(انرژی اتمی)

2- کارشناس برداشت پروژه ژئوفیزیک هوایی انارک

3- کارشناس برداشت پروژه ژئوفیزیک هوایی سنگان

4- کارشناس برداشت پروژه ژئوفیزیک هوایی آذربایجان

5- کارشناس برداشت پروژه ژئوفیزیک هوایی بیرجند

1-کارشناس پروژه ژئوفیزیک زمینی بردسکن

2- کارشناس پروژه ژئوفیزیک زمینی هیرد-شاهکوه

3- کارشناس پروژه ژئوفیزیک زمینی بجستان

سوابق علمی - پژوهشی:

گزارش پردازش و تفسیر داده های ژئوفیزیک هوایی 5/7 کیلومتر در برگه قره ضیاالدین

گزارش پردازش و تفسیر داده های ژئوفیزیک هوایی5/7 کیلومتر در برگه آمل

گزارش پردازش و تفسیر داده های ژئوفیزیک هوایی5/7 کیلومتر در زون شازند –الیگودرز

گزارش پردازش  داده های ژئوفیزیک هوایی در پروژه دامغان-معلمان-ترود

گزارش پردازش  داده های ژئوفیزیک هوایی در پروژه جنوب خراسان-بیرجند-خوسف –بصیران قلعه زری

گزارش پردازش  داده های ژئوفیزیک هوایی در پروژه جنوب استان کرمان-جیرفت – ساردوییه اسفندقه

گزارش پردازش  داده های ژئوفیزیک هوایی در پروژه جلفا

گزارش ژئوفیزیک هوایی شهرستان فردوس

گزارش ژئوفیزیک هوایی شهرستان تایباد

گزارش ژئوفیزیک هوایی شهرستان تربت حیدریه

گزارش ژئوفیزیک هوایی شهرستان نیشابور

طرح اکتشاف مواد معدنی در پهنه صفی آباد خراسان شمالی

گزارش ژئوفیزیک زمینی به روش مغناطیس سنجی در منطقه صفی آباد خراسان شمال

مقاله Preparation of a geodetic calculator for earth gravity field computation، مرتضی قنبری -سید روح الله عمادی-فرهاد صادقی، بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین، 1385

 

پیام ها:

loader
لینک های تصویری