مریم صفرنژاد

1400/12/15 تعداد بازدید: 381
print
مریم صفرنژاد

 نام و نام خانوادگی: مریم صفرنژاد

سمت: کارشناس زمین شناسی اداره زمین شناختی

سابقه فعالیت:  شهریور 1397 تاکنون

 

سوابق تحصیلی:

کارشناس زمین شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، 1382

کارشناسی ارشد رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی، دانشگاه فردوسی مشهد، 1387

 

عنوان پایان نامه ارشد: رسوب شناسی و ژئومورفولوژی حوضه آبریز نوروزی در جنوب غرب قوچان

 

سوابق اجرایی:

1- مطالعه مقاطع نازک میکروسکوپی 

2- همکاری در مطالعه مقاطع نازک میکروسکوپی نقشه 1:50000 شمس آباد

3- همکاری در مطالعه مقاطع نازک میکروسکوپی نقشه 1:50000 روئین

4- همکاری در مطالعه مقاطع نازک میکروسکوپی نقشه 1:50000 توی

5- همکاری در مطالعه مقاطع نازک میکروسکوپی نقشه 1:50000 اندقان

6- همکاری در آزمایشگاه مکانیک خاک

7- مطالعه کنودونت مناطق اندقان، روئین، توی، مرغزار و...

پیام ها:

loader
لینک های تصویری