مهدی آزادی

1396/10/19 تعداد بازدید: 4206
print
مهدی آزادی

 نام و نام خانوادگی: مهدی آزادی

سمت: کارشناس اداره اکتشافات فلزی

سابقه فعالیت: فروردین ماه 1395 تا کنون

سوابق تحصیلی:

کارشناسی مهندسی اکتشاف معدن، دانشگاه بیرجند، 1389

عنوان پایان نامه کارشناسی: اکتشاف منابع ژئوترمال با استفاده از روش مگنتوتلوریک

کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن، دانشکده فنی دانشگاه تهران، 1391

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: مطالعه زمین شناسی اقتصادی و ژئوشیمی کانسار مس پورفیری کهنگ، شمال شرق اصفهان

دارای مدرک زبان انگلیسی تافل، با نمره 99 (2015)

سوابق اجرایی:

1- همکار پروژه اکتشافات ژئوشیمیایی در پهنه گناباد

2- همکار پروژه طرح اکتشافات روی ایران در جنوب خراسان

3- همکار پروژه تهیه پایگاه داده های اکتشافی استان های خراسان

4- همکار پروژه اکتشافات قلع و تنگستن در منطقه شاهکوه نهبندان

5- کارآموزی دوره کارشناسی مهندسی اکتشاف معدن در تهیه نقشه زمین شناسی 1:25000 تکنار، شمال بردسکن

فعالیت های علمی - پژوهشی:

• مطالعه ماکروسکوپی – میکروسکوپی کانی ها، کانه ها و سنگها (مطالعات پتروگرافی، مینرالوگرافی و Process Mineralogy یا کانی شناسی فرآوری)

• تهیه نقشه های زمین شناسی – اکتشافی

• طراحی و برداشت پروژه های ژئوشیمیایی اکتشافی

• مترجم زبان انگلیسی (نوشتاری – گفتاری)

مقالات ارائه شده:


 Talebi, H., Hosseinzadeh Sabeti, E., Azadi, M., Emery, X., 2016, Risk quantification with combined use of lithological and grade simulations: Application to a porphyry copper deposit. Ore Geology Reviews. Vol. 75, pp. 42

Azadi, M., Mirmohammadi, M., Hezarkhani, A., 2015, Aspects of Magmatic-Hydrothermal Evolution of Kahang Porphyry Copper Deposit, Central Iran. Arabian Journal of Geosciences. Vol 8, pp. 4873–4893

 

• آزادی، م.، 1394، "بررسی نقش کنترل کننده های ساختاری در اکتشاف کانسارهای پورفیری". مجله نشر فن، نشریه تخصصی مهندسی معدن دانشگاه تهران.

• آزادی، م.، میرمحمدی، م.ص.، هزارخانی، ا.، 1393، "بررسی های سنگ شناسی و میانبارهای شاری در کانسار مس پورفیری کهنگ". مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران، سال بیست و دوم، شماره 1، ص. 155-172. 

• آزادی، م.، میرمحمدی، م.ص.، راسخ، پ.، 1392، "مجموعه کانیایی و دسته بندی ژئومتریکی-ژنتیکی رگه ها-برش-ها در کانسار مس پورفیری کهنگ". بیست و یکمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران. 21-23 اسفند 1392. دانشگاه سیستان و بلوچستان.

• آزادی، م.، 1387، "ژئوترمومتری". نشریه انجمن دانشجویان مهندسی اکتشاف معدن دانشگاه بیرجند (کرونا). سال سوم، شماره 3، ص. 41-43.

مهارت های نرم افزاری:

• سیستم: مایکروسافت ویندوز (XP، Vista، 7 و 8)

• نرم افزارهای تخصصی: ArcGIS، SPSS، Datamine، Surfer، Igpet، Petrograph ، SoWat، Fliud Package، LogPlot و Microsoft Office

• زبانهای برنامه نویسی: MATLAB

 

 

پیام ها:

loader
لینک های تصویری