نسرین ابراهیمی

1396/10/25 تعداد بازدید: 3835
print

نام و نام خانوادگی: نسرین ابراهیمی

سمت: کارشناس دفتر نمایندگی خراسان شمالی - بجنورد

سابقه فعالیت: 1383 تا کنون

سوابق اجرایی:

همکاری در پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور، 1383 تا 1392

همکاری در دفتر نمایندگی خراسان شمالی، 1392 تا کنون

جی آی اس و تهیه گزارش و همسان سازی

پیام ها:

loader
لینک های تصویری