نصیر نادری میقان

1396/10/25 تعداد بازدید: 3557
print
نصیر نادری میقان

نام و نام خانوادگی: نصیر نادری میقان

سمت: معاون اکتشاف مواد معدنی

سابقه فعالیت: 1370 تا 1400

سوابق تحصیلی:

کارشناسی زمین شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، 1370

کارشناسی ارشد تکتونیک، دانشگاه آزاد-واحد تهران شمال، 1384

دانشجوی دکتری تخصصی، زمین شناسی اقتصادی، 1392 تا کنون

سوابق اجرایی:

مطالعات زمین شناسی ، تهیه نقشه های زمین شناسی و تکتونیک و تهیه گزارشات مرتبط سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق، از سال 84 تاکنون

مطالعات اکتشاف ،تهیه نقشه های اکتشاف بزرگ مقیاس و تهیه گزارشات مرتبط، سازمان صنایع و معادن خراسان رضوی، از سال 80 تاکنون

مدیر پروژه و کارشناس و مشاور اکتشاف پروژه های اکتشافی مختلف، شرکت آب یافت و امیدکو، از سال 1380 تاکنون

تهیه طرح ها و گزارش های اکتشافی متعدد، سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی، از سال 86 تاکنون

تهیه 12 برگ نقشه زمین شناسی و گزارش مربوطه با مقیاس 1:100000و 1:25000 ( کدکن، شامکان، فاروج،  باجگیران، آیسک، چاه داشی، ده سلم، دیهوک، دولت آباد  اسفندقه ، دولت آباد تربت حیدریه، سید آباد، میر آباد ) سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق، از سال 70 13تاکنون

تهیه نقشه زمین شناسی رقومی استان خراسان رضوی در مقیاس 1:250000 -  همکار، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق، 1386

مجری فنی تهیه نقشه گسلهای استان خراسان رضوی بر مبنای اطلاعات رقومی در مقیاس 1:250000، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق، 1389

تهیه کننده و مجری فنی نقشه زمین ساخت خراسان رضوی برمبنای اطلاعات رقومی در مقیاس 250000، مدیریت زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق، 1393

تهیه کننده و مجری فنی نقشه زمین شناسی ساختاری خراسان رضوی برمبنای اطلاعات رقومی در مقیاس 250000 مدیریت زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق، 1393

تهیه کننده و مجری فنی نقشه کواترنری خراسان رضوی برمبنای اطلاعات رقومی در مقیاس 250000، مدیریت زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق، 1393

تهیه کننده و مجری فنی نقشه گسل های فعال خراسان رضوی برمبنای اطلاعات رقومی در مقیاس 250000، مدیریت زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق، 1393

اکتشاف مقدماتی پلی متال کلاته آهنی گناباد - گزارش و نقشه، شرکت آبیافت، 81

خدمات مشاوره ادامه عملیات اکتشاف مقدماتی کلاته آهنی گناباد- گزارش و نقشه، شرکت آبیافت، 83

خدمات مهندسی عملیات اکتشاف نیمه تفصیلی پلی متال کلاته آهنی- گزارش و نقشه، شرکت آبیافت، 84

اکتشاف نیمه تفصیلی پلی متال کلاته آهنی گناباد- گزارش و نقشه شرکت آبیافت، 85

انجام خدمات عملیات اکتشاف مقدماتی کلاته آهنی در مقیاس 1:20000- گزارش و نقشه، شرکت آبیافت، 86

تهیه برگه مخاطرات زمین شناسی 1:25000 مشهد 5- گزارش و نقشه، سازمان زمین شناسی کشور، 85

تهیه برگه ریخت زمین شناسی مهندسی 1:25000 مشهد 5- گزارش و نقشه، سازمان زمین شناسی کشور، 85

تهیه برگه آبزمین شناسی زیست محیطی 1:25000 مشهد 5- گزارش و نقشه، سازمان زمین شناسی کشور، 85

مطالعات اکتشافی آجر سازندی در پهنه استان سیستان و بلوچستان، سازمان زمین شناسی کشور

سوابق علمی - پژوهشی:
پی جویی ژئوفیزیکی به روش مغناطیس سنجی ناحیه نیشابور – سبزوار
مطالعات ثقل سنجی و مغناطیس سنجی منطقه بوشلی جنوب کوه سبلان( بخش ژئوترمال انرژیهای نو سازمان انرژی اتمی ایران )
مطالعات ژئوفیزیکی منطقه شوراب کاشمر
مطالعات زمین لرزه ای 20 اردیبهشت سال 1376 قائن
بررسی ساختاری ایالت زمین شناختی کپه داغ با تکیه بر زمین شناسی ساختمانی شمال قوچان
وضعیت هیدرولوژیکی و مکانیسم تشکیل چشمه گیلاس شمال شرق مشهد
معرفی و تشریح موقعیت غارهای کارستیک حوضه کشف رود
گزارش برداشتهای ساختاری منطقه ماه نشان زنجان
مطالعات زمین شناسی و بررسی منابع آب شرب دهستان فخرود
گسترش ریفها از نظر زمانی و مکانی در طول تاریخ زمین شناسی
نهشته های ژوراسیک کرتاسه پایین در ناحیه دولت آباد و تربت حیدریه
مطالعات زمین شناسی نیمه جنوبی ورقه های  1:100000 تربت حیدریه و دولت آباد
تکتونیک فعال در رشته کوه بینالود با تکیه بر بررسیهای مورفوتکتونیکی مجله علمی پژوهشی" پژوهشهای جغرافیای طبیعی دانشگاه تهران"، 1388
تحلیل ساختاری ناحیه جنوب مشهد با نگرشی ویژه بر سیستم گسلی سنگ بست – شاندیز، مجله علمی پژوهشی" فصلنامه زمین دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال"، 1385
پهنه بندی خطر زمین لرزه شهر نیشابور به روش قطعی، مجله علمی پژوهشی مخاطرات محیطی دانشگاه سیستان بلوچستان، 1391
کاربرد GIS و شاخص های ریخت زمین ساختی در پهنه بندی تکتونیک فعال شمال نیشابور، مجله علمی پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی، 1390
دیاپیر سر چل تربت حیدریه و تحلیل ساختاری آن دومین سمپوزیوم زمین شناسی شرق ایران، 1373
بررسی شاخص های ریخت زمین ساختی شمال نیشابور جهت ارزیابی تکتونیک فعال آن، شانزدهمین گردهمایی انجمن زمین شناسی ایران، 1391
امکان سنجی تولید نقشه زمین شناسی رقومی 1:25000 به دو روش فتوگرامتری و فتوموزاییک  عکسهای هوایی، بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین، 1385
بررسی خطواره ها و ساختارهای زمین شناسی شمال نیشابور با استفاده از تصاویر ماهواره ای و تکنیک های سنجش از دور، پانزدهمین گردهمایی انجمن زمین شناسی ایران، 1390
تحلیل ساختاری کپه داغ مرکزی با تاکید بر پویایی ناحیه حد فاصل قوچان شیروان، یازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، 1386
شواهدی بر uplift ناحیه شمال قوچان در کپه داغ مرکزی، بیست و پنجمین گرد همایی علوم زمین، 1385
بررسی زمین ساخت جنبا در شمال نیشابور با بکار گیری اندیس های مورفومتری، یازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، 1386
کاربرد داده های ماهواره لندست در تهیه نقشه زمین شناسی 100000 دولت آباد، پانزدهمین گردهمایی علوم زمین، 1375
مروری بر تهیه نقشه رقومی گسلهای 1:250000 خراسان رضوی، سمینار تخصصی زمین ساخت و لرزه زمین ساخت شمال شرق ایران، 1389
یافته های جدید از سازوکار و جنبایی گسله توس در حاشیه شمالی شهر مشهد، سی امین گردهمایی علوم زمین، 1390
نقشه و پایگاه داده زمین ساخت دقیق خراسان رضوی در محیط GIS ، گام بنیادی در شناخت ویژگیهای لرزه زمین ساختی و معدنی استان، سی امین گردهمایی علوم زمین، 1390
الگوی تهیه نقشه های موضوعی تخصصی ( راهبردی بر مطالعات کاربردی پژوهشی علوم زمین )، سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین، 1392
تمرکز کانی سازی مگنتیت – آپاتیت در Damage Zone گسل راستالغز خانلق شاهدی بر کاربرد تکتونیک، در اکتشاف سی و سومین گردهمایی علوم زمین، 1393
Mapping Active Faults of Khorasan-e-Razavi,Model on Hazards and Applied Geological Mapping Studies، دومین کنگره بین المللی زمین شناسی کاربردی، 1394
The process of revision and integration of 1:250000 and 1:100000 scales geological maps as well as produchng basic unified maps (فرایند اصلاح و تلفیق نقشه های 250000 و 100000 و تولید نقشه های یکپارچه پایه)، سی و چهارمین گردهمایی و دومین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین، 1394
تکتونیک فعال در رشته کوه بینالود با تکیه بر بررسی‌های مورفوتکتونیکی و ساختاری، یازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، 1386
برگزاری دوره های تهیه نقشه های کوچک و بزرگ مقیاس، سازمان زمین شناسی و نظام مهندسی معدن، از سال 92 تاکنون
کارگاه آموزشی حفاری و نمونه برداری اکتشافی سازمان زمین شناسی مشهد، 1391
کارگاه آموزشی روش شناسی و تکنیک های تحقیق، دانشگاه فردوسی مشهد، 1391
دوره آموزشی ژئوشیمی اکتشافی، نظام مهندسی معدن خراسان رضوی، 1391
دوره آموزشی کاربرد ژئوفیزیک در اکتشاف معادن، موسسه آموزشی پژوهشی وزارت معادن و فلزات، 1374
دوره آموزشی سنجش از دور، موسسه آموزشی پژوهشی وزارت معادن و فلزات، 1373
دوره آموزشی سنجش از دور، دانشگاه تهران، 1385
دوره دورسنجی( آنالیز طیفی داده ها و کار با نرم افزار Envi )، سازمان زمین شناسی مشهد، 1388
دوره دور سنجی ( تصحیح داده ها و کار با نرم افزار Geomatica,Erdas )، سازمان زمین شناسی مشهد، 1388
دوره دورسنجی ( پردازش داده های ماهواره ای Aster  )، سازمان زمین شناسی مشهد، 1387
کارگاه آموزشی سنجش از دور، سازمان زمین شناسی مشهد، 1388
کارگاه آموزشی تهیه نقشه های زمین شناسی کاربردی در 9 لایه اطلاعاتی، سازمان زمین شناسی کشور، 1384
دوره روش تهیه نقشه های زمین شناسی کاربردی 1:25000، سازمان زمین شناسی کشور، 1386
سمینار تخصصی روی زلزله بم و کاربرد سنجش از دور و روش سن سنجی و ...، سازمان زمین شناسی کشور، 1389
کارگاه آموزشی زمین ساخت و لرزه زمین ساخت سازمان زمین شناسی و دانشگاه فردوسی مشهد، 1389
دوره آموزشی روش برداشت عوارض زمین شناسی و زمین ساختی در نقشه های 1:25000 ( تئوری و عملی) در منطقه ماه نشان و انگوران زنجان، سازمان زمین شناسی کشور، 1386
کارگاه آموزشی زمین لغزش و تهدیدها، منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی، 1387
کارگاه آموزشی روشهای برداشت صحرایی ،چینه شناسی ،دیرینه شناسی و زمین شناسی کواترنری در نقشه های زمین شناسی کاربردی ( 1:25000 )، سازمان زمین شناسی
دوره آموزشی رفتار سنجی پوسته زمین با تحلیل اطلاعات ایستگاه های دائم GPS شبکه IPGN، سازمان نقشه برداری خراسان، 1387
همایش تخصصی دستاوردهای نوین زمین ساخت ایران، سازمان زمین شناسی کشور، 1390
سمینار تجارت، فراوری و استخراج سنگهای ساختمانی سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی، 1394
کارگاه آموزشی الزامات و استانداردهای تهیه نقشه های زمین شناسی 1:25000، سازمان زمین شناسی کشور، 1396  

توضیحات تکمیلی:

معاون اکتشاف، اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق- مشهد، از 1/1/95 تاکنون

مسئول بخش ژئوماتیکس، مدیریت زمین شناسی منطقه شمال شر ق ( مشهد )، از 14/ 8/ 84 لغایت 25/7/89

رئیس گروه فنی، مدیریت زمین شناسی منطقه شمال شر ق ( مشهد )، از 1/7/75 لغایت 6/4/78

کارشناس مسئول نقشه برداری زمین شناسی، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق، از 1/1/87 لغایت 29/12/94

کارشناس مسئول تهیه نقشه های زمین شناسی، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، از سال 72 تاکنون

مجری فنی طرح تهیه نقشه های پایه استان خراسان رضوی، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق، از سال 88 تا کنون

عضو کمیته ارزشیابی و  داور نقشه های زمین شناسی کشور، سازمان زمین شناسی کشور، از سال 90 تاکنون

عضو شورای معاونین، اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق- مشهد، از 17/5/95 تاکنون

عضو شورای هماهنگی و برنامه ریزی امور مرکز، اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق- مشهد، از سال 1389 تا کنون

عضو کارگروه آموزش پژوهش انتشارات، اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق- مشهد، از 26/5/95 تاکنون

عضو کمیته علمی طرح تدقیق و تعیین حرائم گسل های شهر مشهد، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، از 3/4/96 تاکنون

عضو کارگروه نقشه های موضوعی و سامانه جامع نقشه ها، اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق- مشهد، از 27/5/95 تاکنون

عضو شورای راهبردی ژئوماتیکس، اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق- مشهد، از 17/5/95 تاکنون

عضو شورای راهبردی موزه و مستندات، اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق- مشهد، از 17/5/95 تاکنون

عضو شورای راهبردی زمین شناسی، اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق- مشهد، از 17/5/95 تاکنون

عضو شورای راهبردی اکتشاف اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق- مشهد، از 17/5/95 تاکنون

عضو واحد توسعه، نظارت و ارزیابی، اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق- مشهد، از 17/5/95 تاکنون

عضو کمیته های راهبردی اطلس زمین شناسی اکتشافی استان و نقشه های پایه استان ، مدیریت زمین شناسی و اکتشافات  مرکز مشهد، از سال 1389 تا کنون

داوری مقالات نخستین کنگره بین المللی ژوراسیک ایران و کشورهای همجوار، اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق- مشهد، 1396

مشاور چند پایان نامه کارشناسی ارشد تکتونیک

عضو انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

دارای پروانه اشتغال ( رسته پی جویی و اکتشاف) پایه ارشد طراحی و پایه ارشد اجرا، وزارت صنعت معدن تجارت

کارشناس اکتشاف نمونه در تهیه طرحهای اکتشاف استان، سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی، 1390

عضو اصلی و دبیر هیئت رئیسه گروه تخصصی زمین شناسی در چهارمین و پنجمین دوره نظام مهندسی خراسان رضوی، سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی، از سال 1391 تاکنون

عضو شورای آموزش و پژوهش سازمان نظام مهندسی معدن، از 7/7/95 تاکنون

عضو زیر کمیته بررسی نقشه های زمین شناسی، سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی، از 22/8/94 تاکنون

 
پیام ها:

loader
لینک های تصویری