هادی شریفی

1396/10/18 تعداد بازدید: 5035
print
هادی شریفی

نام نام خانوادگی: هادی شریفی

سمت: معاون زمین شناسی

سابقه فعالیت: اسفند ماه 1387 تا کنون

سوابق تحصیلی:

کارشناسی: زمین شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، 1384

کارشناسی ارشد: زمین شناسی مهندسی، 1388

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: بررسی ویژگی‌های زمین‌شناسی مهندسی سازندهای حوضه‌آبریز رودخانه سیمینه‌رود با نگرشی ویژه بر فرسایش‌پذیری آن‌ها (به همراه تهیه نقشه‌ی زمین‌شناسی مهندسی در مقیاس 1:100،000) - (استاد راهنما: آقای دکتر محمدرضا نیکودل، استاد مشاور: آقای دکتر ماشاءا... خامه چیان)

سوابق اجرایی:

1- رییس اداره مخاطرات اداره کل زمین‌شناسی منطقه شمال شرق

2- کارشناس زمین‌شناسی مهندسی و مخاطرات- تهیه نقشه‌های کاربردی زمین‌شناسی و زمین‌شناس مهندسی در اداره کل زمین‌شناسی مشهد

فعالیت های علمی - پژوهشی:

1- مخاطرات (زمین‌لرزه و ریزپهنه‌بندی، زمین لغزش، فرسایش، فرونشست و ...)

2- تحلیل پارامترهای مهندسی سنگ و خاک و بهسازی

3- تهیه نقشه‌های مبنایی زمین‌شناسی مهندسی در مقیاس‌های کوچک، متوسط و بزرگ

طرح های ملی - تحقیقاتی:
1- گزارش زمین لرزه سفید سنگ با مقدمه‌ای بر لرزه‌خیزی شهرستان مشهد، ۱۳۹۶، هادی شریفی، ناصر نعیمی، محسن اکبری مقدم، اداره مخاطرات زمین‌شناسی اداره کل زمین‌شناسی منطقه شمال شرق.
2- گزارش زمین لرزه ی کوه‌کمر با مقدمه‌ای بر لرزه‌خیزی شهرستان بجنورد، ۱۳۹۵، اداره مخاطرات زمین‌شناسی اداره کل زمین‌شناسی منطقه شمال شرق.
3- گزارش زمین لرزه ی کاشمر، ۱۳۹۴، هادی شریفی، ناصر نعیمی اداره مخاطرات زمین‌شناسی اداره کل زمین‌شناسی منطقه شمال شرق.
4- گزارش زمین لرزه ی زهان، شهرستان قائن، ۱۳۹۳، هادی شریفی، ناصر نعیمی اداره مخاطرات زمین‌شناسی اداره کل زمین‌شناسی منطقه شمال شرق.
5- گزارش زمین لرزه ی گشت- سراوان استان سیستان و بلوچستان، ۱۳۹۲، هادی شریفی، ناصر نعیمی ،اداره مخاطرات زمین‌شناسی اداره کل زمین‌شناسی منطقه شمال شرق.
6- گزارش زمین‌شناسی مهندسی زمین لغزش خرو، ۱۳۹3، هادی شریفی، ناصر نعیمی، محسن اکبری مقدم اداره مخاطرات زمین‌شناسی اداره کل زمین‌شناسی منطقه شمال شرق.
7- گزارش زمین‌شناسی مهندسی فرونشست دشت نیشابور، روستای اردمه، ۱۳۹۵، هادی شریفی، محسن اکبری مقدم اداره مخاطرات زمین‌شناسی اداره کل زمین‌شناسی منطقه شمال شرق.
8- گزارش مقدماتی فرونشست دشت خواف- سلامی، ۱۳۹۵، هادی شریفی، اداره مخاطرات زمین‌شناسی اداره کل زمین‌شناسی منطقه شمال شرق.
9- گزارش فرونشست دشت در مسیر راه آهن، محدوده نیشابور-سبزوار، ۱۳۹۵، هادی شریفی، محسن اکبری مقدم، اداره مخاطرات زمین‌شناسی اداره کل زمین‌شناسی منطقه شمال شرق.
10- گزارش اولیه فرونشست دشت جوین، شهرستان سبزوار، ۱۳۹۵، هادی شریفی، اداره مخاطرات زمین‌شناسی اداره کل زمین‌شناسی منطقه شمال شرق.
11- گزارش اولیه بررسی فرونشست دشت سرایان-فردوس، ۱۳۹۵، هادی شریفی، جعفر رکنی، اداره مخاطرات زمین‌شناسی اداره کل زمین‌شناسی منطقه شمال شرق.
12- گزارش زمین‌شناسی مهندسی فرونشست دشت نیشابور-بردسکن، روستاهای بشرو و فیروزآباد، ۱۳۹۴، هادی شریفی، جعفر رکنی، اداره مخاطرات زمین‌شناسی اداره کل زمین‌شناسی منطقه شمال شرق.
13- گزارش زمین‌شناسی مهندسی و ارزیابی مقدماتی خطر زمین‌لغزش در بالادست روستای دلمی‌علیا، چناران، ۱۳۹۵، هادی شریفی، اداره مخاطرات زمین‌شناسی اداره کل زمین‌شناسی منطقه شمال شرق.
14- گزارش زمین‌شناسی مهندسی و ارزیابی مقدماتی خطر زمین‌لغزش در بالادست روستای قره‌چقه، شمال باجگیران، ۱۳۹۴، هادی شریفی، محسن اکبری مقدم، اداره مخاطرات زمین‌شناسی اداره کل زمین‌شناسی منطقه شمال شرق.
15- گزارش زمین‌شناسی مهندسی و ارزیابی مقدماتی خطر زمین‌لغزش در مسیر خط لوله اسطرخی-بلقان، جنوب شیروان، ۱۳۹۴، هادی شریفی، اداره مخاطرات زمین‌شناسی اداره کل زمین‌شناسی منطقه شمال شرق.
16- گزارش بررسی و پالایش آالودگی رودخانه سیمینه‌رود (جلد 1و 2)- سازمان محیط زیست کشور
17- تهیه گزارش و نقشه‌ی زمین‌شناسی کاربردی میرآباد (نیشابور) در مقیاس 1:25،000 – انتشارات سازمان زمین‌شناسی کشور
18- تهیه گزارش و نقشه کاربردی زمین‌شناسی فیروزآباد (قائن) در مقیاس 1:25،000 – انتشارات سازمان زمین‌شناسی کشور
19- تهیه گزارش و نقشه کاربردی زمین‌شناسی محله‌وسط (سبزوار) در مقیاس 1:25،000 – انتشارات سازمان زمین‌شناسی کشور
20- همکار در تهیه گزارش و نقشه کاربردی زمین‌شناسی سیدآباد (نیشابور) در مقیاس 1:25،000- انتشارات سازمان زمین‌شناسی کشور
21- همکار تهیه گزارش و نقشه کاربردی زمین‌شناسی تپه‌شکسته (بصیران) در مقیاس 1:25،000- سازمان زمین‌شناسی کشور
مقالات:
1- پهنه‌بندی فرسایش‌پذیری در حوضه‌ی آبریز سیمینه‌رود با استفاده از شاخص دوام (ID) و (GIS)، دوازدهمین همایش انجمن زمین‌شناسی ایران، 1387، هادی شریفی-محمد‌رضا نیکودل-حسن شجاعی
2- ارزیابی سیستم نگهدارنده تونل درون توده سنگ‌های افیولیت ملانژ، مطالعه موردی تونل آزاد، علمی-پژوهشی زمین‌شناسی کاربردی (دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان)، 1388، حسن شجاعی–علی ارومیه‌ای-هادی شریفی
۳- پیش‌بینی پتانسیل لهیدگی مسیر تونل انتقال آب آزاد بر اساس مدل زون بندی ژئوتکنیکی، هشتمین کنگره ی بین المللی مهندسی عمران، 1388، حسن شجاعی–علی ارومیه‌ای-هادی شریفی
1- کنکاشی بر زمین شناسی مهندسی و عوارض ژئومورفولوژیکی حاصل از فرونشست زمین در دشت نیشابور، سی و چهارمین گردهمایی علوم زمین،۱۳۹۴، جعفر رکنی، سیدرضا حسین زاده - هادی شریفی
مهارت های نرم افزاری:
1- تسلط بر نرم‌افزارهای زمین‌شناسی Rockwork, Surfer, Dip, Rocklab, Gcdkit, Rockplot
2- تسلط به نرم های سنجش از دور Geomatica, Envi, Erdas
3- تسلط کامل به مجموعه نرم افزارهای Arcgis و Autocad
4- تسلط کامل بر نرم‌افزارهای گرافیکی photoshop و Corel
5- تسلط کامل به نرم‌افزارها و سخت افزارهای شبکه windows Serverو ISA
توضیحات تکمیلی:
1-رییس کمیته مخاطرات غیرلرزه‌ای ستاد بحران استانداری خراسان رضوی
2- عضو اصلی کارگروه مخاطرات زلزله، ابنیه، ساختمان و شهرسازی ستاد بحران و مسکن و شهرسازی مشهد با بیش از ۸ سال عضویت
3- عضو اصلی کمیته مخاطرات زلزله ستاد بحران استانداری خراسان رضوی
4- عضو کمیته راهبردی ریزپهنه‌بندی مشهد و مسئول بانک اطلاعات زمین‌شناسی مهندسی و ژئوتکنیک لرزه‌ای شهر مشهد
5- عضو سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی (دارای پروانه اشتغال پایه ۲)
6- تدریس آزمایشگاه مکانیک خاک و سنگ (دانشگاه علمی وکاربردی وزارت صنعت، معدن و تجارت)
7- دو دوره تدریس و آموزش کارشناسان اداره پترولیوم و دانشجویان دانشگاه پلی تکنیک کابل در حوزه مخاطرات زمین‌شناختی – تهیه نقشه زمین‌شناسی
پیام ها:

loader
لینک های تصویری