هانیه شریفی

1400/10/21 تعداد بازدید: 2114
print
هانیه شریفی

نام نام خانوادگی: هانیه شریفی

سمت: کارشناس آزمایشگاه شیمی

سابقه فعالیت: 1390 تاکنون

سوابق تحصیلی: 

 کارشناسی: شیمی محض، دانشگاه فردوسی مشهد، 1386-1382

کارشناسی ارشد: شیمی تجزیه، دانشگاه پیام نور، 1388-1386

مقالات و انتشارات: 

مقالات

- الگوی توزیع زیستی فلزات و شبه فلزات در محدوده معدنی چلپو- سازمان زمین شناسی کشور 1395

- شیمی سبز و اهمیت آن در مدیریت و برنامه ریزی آزمایشگاه های آنالیز نمونه های معدنی- سازمان زمین شناسی کشور 1395

- نقش واکنشگرهای شیمیایی در زدودن ناخالصیها و آماده سازی نمونه های سنگ، کانی و فسیل سازمان زمین شناسی کشور 1395

- مربعی مطالعه تشکیل کمپلکس بین اورتو-فنیلن دی آمین و برخی از فلزات واسطه در مخلوط دو جزئی حلال AN/H2O با استفاده از تکنیک پلاروگرافی موج – دانشگاه پیام نور مرکز مشهد 1388 

  Investigating the physical & chemical properties of fluorescent Qale-Zari calcite in UV area, Geology survey of Iran, 2018

The study of physicochemical parameters of Mashhad & Kashmar agricultural field, an introduction on application of agricultural geology, Geology survey of Iran, 2018

Using the spike method in Atomic Absorption Analysis and importance of calibration effect on accuracy, Geology survey of Iran, 2018

Importance of temperature and calibration in precision of Na & K measurements with flame photometers, Geology survey of Iran, 2018

Study of Complex Formation Constants for Some Cations With O-Phenylenediamine in Binary System Using Square Wave Polarography Technique, 2010 

Study of complex formation between O-Phenylenediamin and Some Divalent Cations in DMF/H2O And EtOH/H2O Binary Mixtures Using Square Wave Polarography Technique (SWP) , 2010

''ch گزارشات مکتوب

 •  "پلاروگرافی  و کاربرد آن در علوم زمین" ؛ گزارش درون سازمانی- 1392
 • "طیف سنجی زیر قرمز و کاربرد آن در علوم زمین" ؛ گزارش درون سازمانی- 1392
 •  "طیف سنجی فلوئورسانس اشعه ایکس و کاربرد آن در علوم زمین" ؛ گزارش درون سازمانی- 1392

 

دوره های آموزشی گذرانده شده: 

بیش از 30 مورد. مهم ترین آنها در سه سال اخیر (1397 الی 1400):

 • دوره آموزشی "آشنایی با روش های تحقیق و پایگاه های علمی"/ اداره کل زمین شناسی منطقه شمال شرق؛ 1397
 • دوره آموزشی "ایمنی حفاظت و مدیریت آزمایشگاه" / دانشگاه فردسی؛1397
 • دوره آموزشی "کروماتوگرافی گازی مقدماتی"/ موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی؛ 1397
 • دوره آموزشی "روش های استاندارد شناسایی، اندازه گیری و تعیین مشخصات نانوذرات"/ شرکت آنابیز؛ 1398
 • دوره آموزشی "ایمنی و بهداشت کار با نانو مواد در آزمایشگاه های آموزشی و تحقیقاتی"/ شرکت آنابیز؛ 1398
 • دوره آموزشی "آشنایی با روش های آنالیز و مشخصه یابی نانو ساختارها"/ بنیاد آموزش فناوری نانو؛ 1398
 • دوره آموزشی "SEM یا میکروسکوپ الکترونی روبشی" / بنیاد آموزش های فناوری نانو؛ 1398
 • دوره آموزشی "کروماتوگرافی گازی پیشرفته"/ بنیاد آموزش های فناوری نانو؛ 1399
 • دوره آموزشی "ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه مبتنی بر استاندارد ISO/IEC 17025"/ سازمان زمین شناسی کشور؛ 1399
 • اخلاق فردی، اجتماعی و اداری/ مرکز آموزش های مدیریت دولتی؛1399
 • بیماری های نوپدید و راه های پیشگیری/ مرکز آموزش های مدیریت دولتی؛1399
 • مدیریت سبز/ مرکز آموزش های مدیریت دولتی؛1399
 • دولت سبز / مرکز آموزش های مدیریت دولتی؛1399
 • دوره آموزشی "تخمین عدم قطعیت با نرم افزار QMSYS" / شرکت مهندسی آسیاوات؛ 1400
 • رضایت شغلی و تاثیر آن برروابط اداری / مرکز آموزش های مدیریت دولتی؛1400

تشویق نامه ها: 

1392- تشویق نامه از مدیر اداره آزمایشگاه شیمی شمال شرق (احساس مسئولیت و جدیت در راستای انجام وظایف محوله)

1392- تقدیرنامه از مدیر مرکز ( کوشش بی دریغ و تلاش صادقانه در رویکرد تخصصی زمین شناسی بنیادی)

1393- تشویق نامه از رئیس سازمان (همکاری در سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره تخصصی بین المللی علوم زمین- زمین شناسی بنیادی)

1394- تشویق نامه از  مدیر اداره آزمایشگاه شیمی شمال شرق (همکاری در کارگروه ژئوشیمی تحقیقاتی)

1395- تشویق نامه از  مدیر اداره آزمایشگاه شیمی شمال شرق ( آنالیزهای مطلوب نمونه های لیتیوم)

1396- تقدیر نامه از  رئیس واحد توسعه، نظارت و ارزیابی و رئیس اداره اکتشافات فلزی شمال شرق (ارائه پیشنهادات سازنده در حوزه توسعه بخش، اداره و امور مربوطه)

1396- تقدیر نامه از  مدیر اداره آزمایشگاه شیمی شمال شرق (همکاری در اجرای نخستین کنگره بین المللی ژوراسیک ایران و کشورهای همجوار)

1396- تقدیر نامه از مدیرکل منطقه شمال شرق (احساس مسئولیت قابل تحسین از مقدورات محدود)

1398- تقدیر نامه از مدیرکل منطقه شمال شرق (حسن همکاری و مسئولیت پذیری)

1398- تقدیر نامه از مدیر اداره آزمایشگاه شیمی منطقه شمال شرق (حسن انجام وظایف محوله در آزمایشگاه شیمی)

1399- تقدیر نامه از رئیس سازمان ( کسب مقام دستگاه برتر در مجموعه صمت)

1399- تقدیر نامه از مدیرکل منطقه شمال شرق (مسئولیت پذیری و پیگیری های مقتضی تا حصول به نتیجه)

1399- تقدیر نامه از مدیر کل امور آزمایشگاه ها و خدمات فنی سازمان (تلاش های سازنده در جهت ارتقا آزمایشگاه های سازمان زمین شناسی)

تجربه های کاری: 

 • کار با دستگاه های اسپکتروفوتومتر، فلیم فوتومتر، جذب اتمی،  XRF پرتابل، فلوئورسانس اتمی و ICP- OES 
 • اندازه گیری اکسیدهای اصلی و عناصر کمیاب همچنین آب های معدنی به روش های مختلف شیمی تر و شیمی دستگاهی
 • آنالیز نمونه های صنعتی نظیر نمونه های کارخانجات سیمان، کاشی و سرامیک 
 • آنالیز نمونه های معدنی به منظور تعیین عیار آنها به خصوص نمونه های مس، کروم، آهن و منگنز
 • آنالیز نمونه های شورابه و نمونه های لیتیوم دار
 • شرکت در پروژه زمین شناسی کشاورزی و آنالیز نمونه های خاک با رویکرد متفاوت (علاوه بر عناصر اندازه گیری PH, EC, TDS, S)
 • همکاری در پروژه ی ژئوبوتانی ( مطالعه ی گیاهان منطقه ی چلپو و تهیه ی گزارش مربوط به آنالیز نمونه ها)
 • شرکت در جلسات با اداره استاندارد در باب استاندارد سازی روش های آنالیز سیلیس تا تهیه ی نهایی آن.
 • مشارکت در برنامه های عمومی مرکز از جمله بازدیدها،‌ برنامه های عمومی مانند روز زمین پاک و درخت کاری، برپایی نمایشگاه ها، سخنرانی های علمی و نشست ها
 • تهیه محلول های شیمیایی برای استفاده در مطالعات علوم زمین از جمله معرف های شناسایی کیفی برخی عناصر و محلول های زدودن ناخالصی های نمونه ای زمین شناختی
 • همکاری با شبکه آزمایشگاهی فن آوری های راهبردی به عنوان آزمایشگاه عضو
 • مطالعه بر روی صحت و دقت عناصر مختلف در اندازه گیری های آزمایشگاه مرکز

مهارت ها و علایق: 

 • زبان انگلیسی ( در حد متوسط برای ترجمه)
 • کامپیوتر (برنامه های عمومی)
 • علاقمند به مطالعات بین رشته ای و کاربردی
 • علاقمند به فعالیت در حوزه های جدید و ارائه ی راهکار و نظر
 • علاقمند به یاری رساندن به سایر همکاران در صورت امکان

 

پیام ها:

loader
لینک های تصویری