هانیه عمرانی نسب

1399/08/25 تعداد بازدید: 1149
print
هانیه عمرانی نسب

نام و نام خانوادگی: هانیه عمرانی نسب

سمت:کارشناس زمین شناسی اداره زمین شناختی

سابقه فعالیت: 1384 تاکنون

 

سوابق تحصیلی:

کارشناس زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان، 1381

کارشناسی ارشد رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان، 1387

دکتری رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، 1389

 

عنوان پایان نامه دکتری: سنگ های پرمین میانی و بالایی (سازندهای سرتخت و هرمز) در بلوک کلمرد شرق ایران مرکزی

 

سوابق اجرایی (مرکز زاهدان):

1- مطالعه نمونه های کانی سنگین مرکز زاهدان از سال 1384 تا 1394

2- مطالعه مقاطع نازک میکروسکوپی مرکز زاهدان از سال 1394 تا 1398

3- رقومی سازی نقشه های دست رنگ زمین شناسی مرکز زاهدان

4- آماده سازی نمونه های کانی سنگین مرکز زاهدان

 

سوابق اجرایی (مرکز مشهد):

1- همکاری در مطالعه مقاطع نازک میکروسکوپی نقشه 1:50000 چارچوبه مرکز مشهد سال 1399

2- همکاری در مطالعه مقاطع نازک میکروسکوپی نقشه 1:50000 اندقان مرکز مشهد سال 1399

3- همکاری در مطالعه مقاطع نازک میکروسکوپی نقشه 1:50000 مرغزار مرکز مشهد سال 1399

4- مطالعه کنودونت مناطق اندقان، روئین، توی، مرغزار و...

 

فعالیت های علمی و پژوهشی:

1- ترجمه کتاب شرح نقشه زمین شناسی چهارگوش سراوان مقیاس 1:250000 (مرکز زاهدان)

2- مقاله Facies analysis and depositional environment of upper permian rocks in Darin section, East central Iran (open journal of geology), 2017

3- مقاله Facies interpretation, depositional environment and sequence stratigraphy of the Sartakht formation in the Bakhshi section, located in Kalmard block, East - central Iran, 2016

4- مدیریت بهینه اقتصاد آب و ارائه راهکارهای مدیریتی منابع آب (بررسی موردی استان سیستان و بلوچستان)، 1394

 

 

پیام ها:

loader
لینک های تصویری