معاونت اجرایی

1396/01/29 تعداد بازدید: 2660
print

در سازماندهی جدید اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق و در راستای پر کردن خلا امور زیربنایی و پشتیبانی در معاونت های اداره کل، معاونت اجرایی با ابلاغ مدیر کل محترم شکل گرفته تا پیگیر مهمترین موارد زیربنایی در پیشرفت امور مرکز باشد. گسترش ادارات اجرایی شامل اداره امور اداری و مالی و اداره ارتباطات و اطلاع رسانی در حوزه های پشتیبانی و مالی در این اداره کل در راستای اهداف پیش بینی شده در امور فنی و سایر عرصه های گوناگونی می باشد که این اداره کل چشم اندازی از پیشرفت و توسعه را در افقی بلندتر در در نظر گرفته است.

به منظور حمایت مناسب از فعالیت های در حال انجام معاونت اجرایی، ضمن هماهنگی کامل با مدیر کل و سایر معاونت های فنی ارتباط موثری را با سازمان مرکزی و سایر سازمان های استانی و منطقه ای و مراکز سازمان برقرار می کند تا ضمن انجام کلیه مسئولیت های مربوطه و تبادل اطلاعات موجود می تواند با برنامه ریزی دقیق از کلیه امکانات و منابع موجود بهترین بهره را ببرد و اجرای امور فنی و اجرایی در هماهنگی کامل انجام گردد.
در همین راستا پی گیری و تبادل موافقت نامه ها در استان های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی و تامین اعتبارات مورد نیاز و نظارت و کنترل همچنین پشتیبانی و بهره وری بیشتر در دستور کار این معاونت قرار دارد. اداره امور اداری و مالی با مجموعه های تدارکات، انبار، حسابداری، دبیرخانه، نقلیه و خدمات عمومی در کنار اداره ارتباطات و اطلاع رسانی با زیرمجموعه های IT، آرشیو مستندات علوم زمین، رفاه و تندرستی، امور ایثارگران و فعالیت های فوق برنامه و روابط عمومی مکمل فعالیت های یکدیگرند و با هم افزایی در برنامه های عمومی این اداره کل حلقه ارتباط بین معاونت های فنی و ادارات فنی، همچنین نهادهای بیرون از سازمان می باشند. باید گفت این هم افزایی و ارتباط نقش به سزایی در گسترش توانمندی های این سازمان ایجاد می کند.
سازماندهی کارگروه های فنی و اجرایی در 10 مجموعه و هماهنگی کامل این کارگروه ها و پیگیری مصوبات و برنامه های فنی در این کارگروه ها از دیگر وظایف معاونت اجرایی می باشد. همچنین نظارت و ارزیابی بر عملکرد کارآموزان، کارورزان و کارپذیران که هر ساله به این اداره کل مراجعه می نمایند بایستی در یک گزارش کار منظم و مقبول مورد توجه قرار گیرد که در زیرمجموعه اداره ارتباطات و اطلاع رسانی این کار انجام می شود و مدیر کل محترم با ابلاغ به معاونت اجرایی انتظار ارباب رجوع محترم از یک گزارش کار سیستماتیک در مجموعه را برآورده نموده است. سایر امور اجرایی در حوزه برنامه های عمرانی و تکمیل پروژه های ساختمانی این اداره کل نیز بخش دیگری از فعالیت ها می باشد که در کنار تدوین عملکرد ماهیانه و فصلی ارسال به سازمان مرکزی و انتشار پیک خبری می تواند تنوع فعالیت ها و برنامه ها در این معاونت را رقم بزند.
تاسیس دفتر نمایندگی در بجنورد، جهت پوشش فعالیت ها و پی گیری ها در استان خراسان شمالی در سال 92 با توجه به قابلیت مطلوب این اداره کل و نیروی انسانی علاقمند، با انگیزه و با تجربه زمینه فعالیت های زمین شناسی و اکتشافی را در گستره خراسان شمالی افزایش داده و انتظار می رود با پی گیری های مدیریت عالی استان در استان خراسان جنوبی شاهد تاسیس دومین دفتر ناحیه ای در این استان نیز باشیم، چرا که استان مستعد و کم باران خراسان جنوبی با مجموعه وسیعی از پتانسیل های معدنی می تواند زمینه ساز توسعه بیش از پیش این استان و اشتغال پایدار در مناطق محروم و کویری این استان گردد.
پیام ها:

loader
لینک های تصویری