معاونت اکتشافات معدنی

1396/01/29 تعداد بازدید: 2595
print

مواد معدنی یکی از مهم ترین پایه های اقتصاد، صنعت و توسعه هر جامعه را تشکیل می دهد. ایران از نظر معادن و مواد معدنی جایگاه ویژه ای در جهان داشته و جزء 10 کشور برتر معدنی دنیا محسوب می گردد. با توجه به این مهم، گروه اکتشاف مدیریت زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق در سال ۱۳۷۴ فعالیت خود را در زمینه پی جویی، اکتشاف عمومی و تفصیلی مواد معدنی آغاز نمود. با توجه به اهداف بلند مدت جهت ایجاد پایگاهی با توانمندی های علمی و کارآمد در منطقه شمال شرق، گروه اکتشاف فعالیت‌های اکتشافی خود را در ابتدا با جذب تعدادی کارشناس ارشد با گرایش های مرتبط، به منظور جمع‌آوری اطلاعات مربوط به پتانسیل های معدنی استان های خراسان شروع کرد. سپس با حضور و همکاری با پروژه های سازمان مرکزی در تهران، انجام پروژه های اکتشافی در مقیاس‌های متفاوت رونق بیشتری یافت به گونه ای که “طرح اکتشافی” در جنوب خراسان در سال ۱۳۷۸ در قالب طرح “تلفیق لایه های اطلاعاتی و زمین‌شناسی عمومی” منجر به کشف ذخایر مهم طلا، مس، قلع، تنگستن و … در منطقه گردید.

در سال 1394پس از گذشت بیش از 20 سال و افزایش توان فنی و نیروی متخصص، بعلت اهمیت جایگاه اکتشاف مواد معدنی در توسعه اقتصاد و اشتغال پایدار، این گروه به یکی از معاونت های این مدیریت ارتقا یافته و دو اداره اکتشافات فلزی و غیر فلزی در آن تاسیس شد. اهم فعالیت های معاونت اکتشافات معدنی بر انجام پروژه های اکتشافات ژئوشیمیایی و ژئوفیزیکی، پی جوئی، اکتشاف عمومی و تفصیلی، بررسی های فنی و اقتصادی، مطالعه روی عناصر کمیاب، استراتژیک و ذخایر پنهان ، مطالعات بنیادی و تعیین پتانسیل های معدنی استان متمرکز است.

این معاونت در هر چهار مرحله اکتشاف شامل مرحله شناسایی، پیجویی، اکتشاف عمومی و اکتشاف تفصیلی فعالیت داشته و در مرحله شناسایی که فعالیتی حاکمیتی است، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی با برداشت حدود 28000 نمونه رسوب آبراهه ای، کانی سنگین و مینرالیزه حدود 80 درصد از مساحت استان خراسان رضوی را پوشش داده و آنومالی های استان را مشخص کرده است. 

از دیگر اقدامات مهم سازمان در سه استان تحت پوشش، اکتشافات صورت گرفته در طرح اکتشاف طلا است، که با توجه به عدم توان بخش خصوصی در ورود به اکتشاف طلا، در ابتدا مراحل پیجویی و اکتشاف عمومی و تفصیلی برای این عنصر در تعدادی از محدوده ها انجام شده و یا در حال انجام است. پس از ورود بخش خصوصی به اکتشاف طلا، سازمان بر اکتشاف عناصر استراتژیک و نادر بیشتر تمرکز کرده است.

 

تاریخ بروزرسانی: 23 مهر ماه 1397

پیام ها:

loader
آخرین اخبار
لینک های تصویری